AOF.no

Voksenpedagogikk

Kurs ID: 502426

Pris

399,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer online: 3

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et selvinstruerende nettkurs, uten noen form for undervisning. Fortløpende påmelding. Etter at man har meldt seg på kurset får du tilgang til læringsportalen Acampus der du logger inn og gjennomfører kurset i sin helhelt.

Responstid for tilgang til kurset er maksimum 24 timer. 

Kurset er ment for lærere/undervisere/veiledere som jobber med kompetanseheving av voksne enten i form av mindre kurs eller mer langsiktige opplæringsløp som fagskoleutdanninger som går over to år deltid.

Det er ingen krav til forkunnskaper, men en fordel om du jobber med undervisning av voksne.

Innholdet i kurset består av 5 moduler der kursdeltakeren lærer om ulike aspekter ved voksnes læring og aspekter rundt rollen som voksenlærer. 

Kurset har som mål å oppøve refleksjonskompetanse hos kursdeltakeren og gi personen tips og råd for å kunne legge til rette og tilpasse undervisningen til/for voksne. 


Kurset består av fem moduler som tar for seg følgende: 

  1. Hva er voksenpedagogikk

  2. Hva er typisk for voksne i læringssituasjoner

  3. Voksnes motivasjon for læring

  4. Pedagogiske metoder/metodikk

  5. Rollen som veileder/underviser 

Overordnet målet for kurset er som følger:

Kursdeltaker skal lære om aspekter ved voksenpedagogiske prinsipper og lære gode metoder for å øke motivasjonen og læringen hos deltakerne han/hun er veileder/underviser for.

Modul 1: Deltakeren skal lære om voksenpedagogiske prinsipper og begreper.

Modul 2: Deltakeren skal lære om aspekter hos voksne som den lærende.

Modul 3: Deltakeren skal lære om motivasjon og aspekter som kan fremme og hemme læring.

Modul 4: Deltakeren skal lære om ulike undervisningsmetoder som kan benyttes for å tilby en variert undervisning inn mot læringsutbytte i det enkelte kurs/studie.

Modul 5: Deltakeren skal lære om aspekter ved veilederrollen og aspekter ved planlegger av undervisning.

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. 
Metoder som brukes på nettkurset er videoer (trailere/intervjuer og rene voice-over-videoer) , tekst, refleksjonsspørsmål og flervalgsoppgaver for at kursdeltakeren skal få læringsutbytte.

Omfanget på kurset er ca. 2–4 timer.

Det arrangeres ingen eksamen.

Kurspris: kr 399,–

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.