AOF.no

VO: Lesenøkler – systematisk arbeid med leseopplæring i voksenopplæringen

Kurs ID: 501591

Oppstart

onsdag 19. oktober 2022

Slutter

onsdag 19. oktober 2022

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 10. oktober 2022

Pris

1690,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette nettkurset vil gi deg en innføring i metoden Lesenøkler. Vi skal gå gjennom fire fokusområder i leseopplæringen som kan være nøkler til økt leseforståelse for elever med norsk som andrespråk. Gjennom dette kurset vil du få en fremgangsmåte i tre steg som sikrer at du jobber systematisk med leseopplæringen, og at du har med alle de fire Lesenøklene underveis. 

Fremgangsmåten kan brukes på alle nivåer og til alle lesetekster. I løpet av kurset har vi en felles workshop med fokus på ferdigheter, forankring, metoder og planlegging av undervisning med Lesenøklene som utgangspunkt.

Kursinnhold

  • Hva er Lesenøkler? Fire fokusområder når du planlegger leseundervisning

  • Gjennomgang av en fremgangsmåte du kan bruke til leseundervisning på norsk som andrespråk

  • Praktiske oppgaver og aktiviteter til leseundervisning med voksne
     

Kursholder

Britt Rødal Vikhagen er utdannet grunnskolelærer for 1.–7. trinn med videreutdanning i norsk som andrespråk for voksne ved UiB. Hun har jobbet som frivillig norsklærer ved Dikemark asylmottak og har startet opp og jobbet ved Ressurssenter for minoritetsspråklig elever i Malvik kommune. Britt har mye erfaring fra begynneropplæring og har jobbet som kontaktlærer i 1. klasse i flere år. Hun jobber nå som lærer ved grunnskoleavdelingen Oslo voksenopplæring Skullerud og lager undervisningsmateriell for undervisning i norsk som andrespråk gjennom siden "Språknøkler".

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Alle som jobber i voksenopplæringen.

Lærere i voksenopplæringen.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meld seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til barnehage/kommune/fylke.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.