AOF.no

VGS: Yrkesretting, relevans og mestring

Kurs ID: 501820

Oppstart

torsdag 3. november 2022

Slutter

torsdag 3. november 2022

Tidsrom

Kl.13:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

torsdag 27. oktober 2022

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du elever som ikke leser, unngår å skrive og viser lite engasjement i norsk- og engelskfaget på Vg1 og Vg2 yrkesfag? En løsning kan være å skape mer relevans i faginnholdet. 

Mange elever sliter med mening og motivasjon i teorifagene, for noen er det årsaken til at de har valgt yrkesfag – for å komme bort fra teorifagene. Manglende mestring i fellesfag i barne- og ungdomsskolen kan ha skapt en aversjon mot teorifag. Vi kan åpne andre dører til motivasjonens deres om vi velger mer relevant innhold og yrkesretter faginnholdet. 

I dette nettkurset ser vi nærmere på hvordan dette kan gjøres i norsk og engelsk.
 

Kursholder

Torleif Sleveland er «lektor med fagbrev». Han har vært fagkoordinator i engelsk for FYR (Fellesfag, yrkesretting og relevans) i Rogaland (2011-2017). Han har undervisningserfaring fra videregående skole og for tiden underviser han norsk og engelsk for yrkesfagelever og spes.ped. for elever med skriftspråklige vansker ved Godalen vgs. i Stavanger. Han har fagbrev som maskinarbeider, Master og Bachelor fra USA i litteratur og filosofi og Master i spes.ped. fra Lesesenteret, Universitet i Stavanger.   

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Lærere i videregående skole og i voksenopplæringen.

Norsk og engelsklærere i videregående skole.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meldt seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres privat eller via arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.