AOF.no

VGS, VO: Samfunnskunnskap og historie i videregående skole og i voksenopplæringen

Kurs ID: 501593

Oppstart

onsdag 26. oktober 2022

Slutter

onsdag 26. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 17. oktober 2022

Pris

1390,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Undervisning av minoritetsspråklige elever i historie og samfunnskunnskap kan by på utfordringer for læreren. Elevene kan ha svake norskkunnskaper og de kan ha annen skolebakgrunn enn den norske.

For å nå frem til denne elevgruppen må språket være enkelt, og det må være mulig for elevene å kjenne seg igjen i tema det undervises i. Dette kurset er praktisk rettet og tar for seg arbeid med å undervise i samfunnskunnskap og historie for elever med svake språkkunnskaper i fagene. 

Kursinnhold

  • Vektlegging av muntlig tilnærming til fagene  

  • Fellesskap i det flerkulturelle klasserom 

  • Hvordan kan vi gå frem for å finne felles historiske og samfunnsfaglige referanser  

  • Elevgruppen styrer valg av emner 

 Kurset passer for lærere som underviser i historie og samfunnskunnskap i videregående skole og i voksen-opplæringen, både minoritets- og norskspråklige elever.

Kursholder

Elisabeth Rødland er lærer i historie, samfunnskunnskap, norsk og engelsk ved Oslo Voksenopplæring Sinsen. Hun er cand.mag. fra UiO med mellomfag i sosialantropologi, historie og nordisk språk og litteratur. Hun har også Vest-Europakunnskap i fagkretsen. Elisabeth har mange års erfaring med undervisning av innvandrere og andrespråksundervisning. 

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Lærere i samfunnskunnskap og historie.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

De som har meldt seg på til fysisk deltakelse møter opp i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

De som har meld seg på nettkurs får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar de møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til barnehage/kommune/fylke.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.