AOF.no

VGS: Hvordan vurdere uten prøver?

Kurs ID: 501588

Oppstart

tirsdag 18. oktober 2022

Slutter

tirsdag 18. oktober 2022

Tidsrom

Kl.14:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

torsdag 13. oktober 2022

Pris

1190,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagfornyelsen LK20 bringer med seg nye og interessante utfordringer for en lærer. Ikke bare skal vurderingssituasjonene gjøres mest mulig læringsfremmende, men det nye kompetansebegrepet pålegger oss også at læringen skal være utforskende.
 
For: Hvordan i all verden vurderer man utforsking? Og hvordan skal tilbakemeldingene og læringssituasjonene utformes for å belønne den prøvingen og feilingen som utforskingen nødvendigvis må føre med seg? Dette er problemstillinger som enda en gang minner oss på at vi er på vei vekk fra fasitskolen. Også vi lærere må tillate oss å drive utforsking i disse tider, utforsking av nye praksiser og nye vurderingsformer. 

I kurset vil vi belyse hvordan idealene i LK20 kan gi i en vinn-vinn-situasjon både for lærer og elev. Hvordan? Hvorfor? Den som kommer på kurs får se!

Dette er en totimers online-versjon av kurset «Hvordan vurdere uten prøver?», som allerede er gjennomført av mer enn tre tusen lærere i den videregående skolen. Kursholder underviser i historie, engelsk og samfunnskunnskap, men bruker i kurset også eksempler fra andre fag. Deriblant matematikk.
 

Kursholder

Nils Håkon Nordberg jobber som lektor ved Drammen videregående skole, og har nesten tjue års erfaring i skolen. Våren 2021 publiserte han to bøker til Fagfornyelsen: «Vurdering uten prøver – fagfornyelsen fra en lektors ståsted» (Universitetsforlaget) og «Historie på tvers for vg2» (Argus forlag). Ved siden av forfattervirksomheten har han også bakgrunn som journalist, forlagsredaktør og brettspillutvikler. Nils Håkon er utdannet Master i digitalt læringsdesign ved Oslo Met i 2015, med fokus på vurdering for læring.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Lærere i videregående skole.

 Lærer i videregående skole.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres etter avtale med arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.