AOF.no

VFK – Betongfaget Vg3

Kurs ID: 501554

Oppstart

tirsdag 22. august 2023

Slutter

tirsdag 5. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 29. august 2023

Timeantall

Totalt: 110

Timer med foreleser: 110

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

St. Mariegate 47

Kontakt

Janne Solberg

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang praktisk erfaring fra industrien, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som fagoperatør i betongfaget være noe for deg!

Personer som ønsker å ta fagbrev innen betongfaget, og som har minimum ca. 4,5 års allsidig praksis/arbeidserfaring innen betongfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis

Betongfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Byggteknikk og Vg3 Betongfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 
Hovedområder innen Vg3 Betongfaget er:

Produksjon

Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg, bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.

https://www.udir.no/kl06/BET3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge tverrfaglig eksamen innen betongfaget.

Etter Vg3 

Produksjon

·         Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid

·         arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·         bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid

·         bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer

·         velge, bruke og vedlikeholde relevant verktøy og utstyr

·         velge, bearbeide og bruke materialer på en økonomisk måte

·         motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde

·         sette ut, sikre og kontrollere høyder, akser og mål ved bruk av manuelt og elektronisk måleutstyr

·         arbeide etter tegninger og arbeidsbeskrivelser

·         forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler

·         montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter og utsparinger

·         demontere forskaling rasjonelt og med tanke på gjenbruk

·         armere ulike typer konstruksjoner og bygningsdeler

·         bruke preaksepterte løsninger for skjøting av armering, overdekking og forankring

·         støpe ulike konstruksjonsdeler

·         utføre nødvendige herdetiltak før og etter støping

·         kviste, slipe, flikke og slemme betongen etter herding

·         klargjøre betongelementer for sikker anhuking, transport, lagring og understøttelse

·         følge gjeldende regelverk for arbeid i høyden

·         utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

·         følge oppsatt framdriftsplan

·         følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·         arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp

 

Bransjelære

·         Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet

·         gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

·         utføre profesjonell kundebehandling og service

·         drøfte fagets etiske retningslinjer

·         drøfte betydningen av samhandling på byggeplassen

·         gjøre rede for gjeldende regelverk for avfallshåndtering

·         begrunne valg av forskalingsmetode

·         gjøre rede for egenskapene til ulike betongkvaliteter

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Sentralt gitt eksamen avlegges etter endt undervisning. Når denne er bestått kan du melde deg opp til avsluttende fagprøve.

Utdanningen vil bli søkt fullfinansiert gjennom fylkeskommunen under gitte forutsetninger. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

St. Mariegate 47

Kontakt

Janne Solberg

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.