AOF.no

Vennskap og inkludering i SFO/AKS

Dette er et praksisnært kurs om aktiviteter og tilrettelegging i SFO-hverdagen, med fokus på å støtte barns lek, vennskap og inkludering, og hindre utenforskap. Innholdet knyttes opp mot den nasjonale rammeplanens krav om at SFO aktivt skal bidra til å danne inkluderende fellesskap der alle barn kan oppleve tilhørighet og deltakelse.

SFO skal legge til rette for at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med andre barn og med personalet. Dette har stor betydning for å fremme barnas psykiske helse.

Help From Teacher

Oppstart

01.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Help From Teacher

Kurset retter seg mot alle som arbeider med barn i SFO/AKS.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

  • Hvordan kan vi legge til rette for spennende aktiviteter som styrker sosiale relasjoner barna imellom? 

  • Hva betyr begrepet inkludering i praksis? 

  • Hvilke aktiviteter kan være med på å fremme inkludering og vennskap – innendørs og utendørs? 

  • Betydningen av felles forståelse og praksis – og hvordan vi jobber med dette i personalet  

 

Kursholder Robert Mjelde Flatås er høgskolelektor i pedagogikk. Han har mange års erfaring som kontaktlærer og som rektor på barnetrinnet. Gjennom sin praksis i skolen har han vært spesielt engasjert i SFO som en viktig arena for lek, læring og utvikling, og sett behovet for helhetlig tenkning og samarbeid på tvers. Robert er forfatter av flere bøker for personale i SFO og for lærere, blant andre: Uteaktiviteter i skole og SFO, Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren, SFO-gnist. Aktiviteter og leker, og Vennskap og inkludering i SFO. 

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs.
2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?