AOF.no

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A, digitalt kurs 13.02.2023

Kurs ID: 502146

Oppstart

mandag 13. februar 2023

Slutter

mandag 13. februar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 6. februar 2023

Pris

1800,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset skal føre til økt kunnskap om regelverket om varsling i arbeidslivet. Kurset er oppdatert i forhold til de siste endringene som ble innført fra 1.7.2021

Foreleser: Kurt Bjørnnes

Han er advokat MNA og har egen praksis i  Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  kurs og undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt  undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. Bjørnnes har prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet  Fagakademiet AOF. 

Ledere, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av varslingsutvalg og andre interesserte

Ingen krav til forkunnskaper

Det legges opp til en tematisk gjennomgang av varslingsreglene. Følgende temaer vil bli behandlet:

 • Innledning og historisk tilbakeblikk

 • Lovforarbeider

 • Ytringsfrihet etter Grunnloven § 100 og lojalitetsplikten i arbeidsforhold

 • Arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse om et godt ytringsklima

 • Hvem som omfattes av varslingsreglene

 • Hva er varsling, og hva er ikke varsling

 • Begreper «kritikkverdige forhold» og konkret gjennomgang av aml. § 2A (2)

 • Avgrensningen mot arbeidstakers ytringer om eget arbeidsforhold, aml. § 2A-1 (3)

 • Varselets innhold er avgjørende; ikke form

 • Hvem avgjør om ytringen er et varsel

 • Fremgangsmåten ved varsling (tidligere det såkalte forsvarlighetskravet), aml. § 2A-2

 • Arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt, aml. § 2A-3

 • Forbudet mot gjengjeldelse, aml. § 2A-4

 • Erstatning og oppreisning ved brudd på gjengjeldelsesforbudet, aml. § 2A-5

 • Virksomhetens varslingsrutiner, aml. § 2A-6

 • Arbeidsgivers håndtering av varselet; saksbehandlingsprinsipper og beskrivelse av de ulike stegene i behandlingsprosessen

 • Diskrimineringsnemda sin rolle i varslingssaker

Reglene om varsling i arbeidslivet har vært endret flere ganger de siste årene. Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på regelverket om varsling.

Kurset gjennomføres som digitalt kurs over 4 timer med korte pauser underveis.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve

Deltakeravgift kr 1800

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.