AOF.no

Varme arbeider – nettkurs

Kurs ID: 500441

Pris

1800,-

Timeantall

Totalt: 5

Timer online: 5

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon har, i samarbeid med skadeforsikringselskapene i Norge, etablert en godkjenningsordning/sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.

Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings,- reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.

Dette kurset er nettbasert og kan gjennomføres når som helst og hvor som helst. Det er godkjent av Norsk Brannvernforening og Finansnæringens Hovedorganisasjon. 

Taktekkere, elektrikere, sveisere, rørleggere, rørleggermestere, saksbehandlere, faglærere og andre som trenger kunnskap i forbindelse med bruk av varme på byggeplasser for å tilfredsstille forsikringsselskapenes krav.

Ingen krav til forkunnskaper.

 • Kurset fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver under utførelse av varme arbeider og er delt inn i følgende emner:

  • Hva er varme arbeider?

  • Brannteori

  • Ditt ansvar

  • Før arbeidet

  • Under arbeidet

  • Etter arbeidet

  • Hva gjør du i tilfelle brann?

  • Slokkeutstyr og metoder


Å gi deltakerne kompetanse som kreves av forsikringsselskapene for varme arbeider.

Deltakeren skal etter endt kurs kunne:

 • Kjenne til aktuelle krav, lover og forskrifter for bruk av varme på byggeplassen

 • Kjenne til slokkeutstyr og bruk av dette

 • Kjenne til aktuelle sikkerhets- og vernetiltak

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. I tillegg er det krav om dokumentert slukkeøvelse.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Etter bestått prøve (på nett) og dokumentasjon for slukkeøvelse utstedes sertifikat for varme arbeider. Slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de 2 siste årene, eller senest 3 måneder etter fullført kurs.

Sertifikatet er gyldig i de nordiske landene for 5 år før det må sertifiseres på nytt.

Faktura

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.