AOF.no

Vann og avløp

Kurs ID: 502860

Oppstart

onsdag 3. mai 2023

Slutter

onsdag 31. mai 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

onsdag 26. april 2023

Pris

6500,-

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Kursdatoer

 • 3. mai, kl. 09.00–12.00

 • 10. mai, kl. 09.00–12.00

 • 24. mai, kl. 09.00–12.00

 • 31. mai, kl. 09.00–12.00

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Det kreves ingen forkunnskaper.

 • Valg av vannkilde (innsjø, elv grunnvann)

 • Råvannskvalitet, plassering av inntak, beskyttelsestiltak

 • Dimensjoneringsgrunnlag og forbehandlingens betydning

 • Fargeproblematikk

 • Valg av desinfeksjonsprosess

 • Korrosjonsbehandling

 • Tilrettelegge for best mulig ledningsnett

 • Dimensjonering og sikring av vannkvalitet i høydebasseng

 • Beredskap

 • Drift, rehabilitering og utskifting av va anlegg

 • Lekkasjer og lekkasjesøking

 • Konkurransegrunnlag

 • Dialog og forhandlinger som anskaffelsesprosedyre

 • Hvordan sikre gode offentlige anskaffelser

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Kurset gjennomføres på teams.

Det er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve

-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.