AOF.no

Vann og avløp – februar 2023

Kurs ID: 502250

Oppstart

onsdag 1. februar 2023

Slutter

onsdag 22. februar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

onsdag 25. januar 2023

Pris

6500,-

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Kursdatoer:

 • 1. februar - kl 09.00 - 11.20

 • 8. februar - kl 09.00 - 11.20

 • 15. februar - kl 09.00 - 11.20

 • 22. februar - kl 09.00 - 11.20

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Det kreves ingen forkunnskaper

 • Valg av vannkilde (innsjø, elv grunnvann)

 • Råvannskvalitet, plassering av inntak, beskyttelsestiltak

 • Dimensjoneringsgrunnlag og forbehandlingens betydning

 • Fargeproblematikk

 • Valg av desinfeksjonsprosess

 • Korrosjonsbehandling

 • Tilrettelegge for best mulig ledningsnett

 • Dimensjonering og sikring av vannkvalitet i høydebasseng

 • Beredskap

 • Drift, rehabilitering og utskifting av va anlegg

 • Lekkasjer og lekkasjesøking

 • Konkurransegrunnlag

 • Dialog og forhandlinger som anskaffelsesprosedyre

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Alle samlingene går på Teams fra kl 09.00 - 11.20. Det er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne

ngen eksamen eller avsluttende prøve

Deltakeravgift kr 6500,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.