AOF.no

Vann og avløp – drikkevann

Kurs-id: 505945

Oppstart

onsdag 4. september 2024

Slutter

onsdag 25. september 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–12.00

Påmeldingsfrist

onsdag 28. august 2024

Pris

6 500,–

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Med hovedvekt på drikkevann

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Det kreves ingen forkunnskaper.

 • Overvannshåndtering, hvordan unngå oversvømmelser

 • Valg av vannkilde (innsjø, elv grunnvann)    

 • Råvannskvalitet, plassering av inntak, beskyttelsestiltak    

 • Dimensjonerings grunnlag og forbehandlingens betydning    

 • Fargeproblematikk    

 • Valg av desinfeksjonsprosess og hva påvirker hvor effektive prosessene er?   

 • Korrosjonsbehandling    

 • Tilrettelegge for best mulig ledningsnett    

 • Dimensjonering og sikring av vannkvalitet i høydebasseng    

 • Beredskap    

 • Drift, rehabilitering og utskifting av VA anlegg    

 • Lekkasjer og lekkasje søking    

 • Innkjøp i VA sektoren - hvordan få tak i markedets beste tilbud  

Foreleser - Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du bekreftelse på e-post. 2-3 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Kursdatoer

 • 4. september, kl. 09.00–12.00

 • 11. september, kl. 09.00–12.00

 • 18. september, kl. 09.00–12.00

 • 25. september, kl. 09.00–12.00

Det er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve

Kurset finansieres privat, eller via arbeidsgiver

Digital undervisning

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.