AOF.no

Utviklingshemming og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?

Kurs ID: 502239

Oppstart

torsdag 28. september 2023

Slutter

torsdag 28. september 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

mandag 25. september 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

«Det hjelper ikke om du vet hvor du vil gå om du ikke vet hvor du er..!» HVA GJØR VI?

Mennesker med utviklingshemning har samme type behov og ønsker som alle andre. De kognitive problemene deres gjør det imidlertid vanskeligere å lære samt å forstå og etterleve sosiale koder. Det er store individuelle forskjeller mellom mennesker med utviklingshemning, både når det gjelder grad av utviklingshemning og hva de mestrer eller har problemer med. Det fins imidlertid en rekke forhold og prinsipper som kan bidra til god kommunikasjon og god tilrettelegging for læring og trivsel. De fleste prinsippene gjelder egentlig for alle, men for mennesker med utviklingshemning er det spesielt gunstig at de etterleves.

Innhold:

·       Kurset tar utgangspunkt Psykisk utviklingshemming.

·       Hva innebærer det å ha denne diagnosen?

·       Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og arbeidslivet.

·       Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten, og hva gjør vi av tilrettelegging?

Foreleser
Terje Wårheim
Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Kurset retter seg mot instruktører/veiledere og ellers alle som arbeider med, eller har kontakt med, personer i aktuell målgruppe i arbeidslivet, og som ønsker å forstå og finne gode løsninger for lærekandidater med ulike atferdsmønstre innen Psykisk utviklingshemming og hvilke hindringer det kan skape i en opplæringssituasjon.

-

Kurset tar utgangspunkt psykisk utviklingshemming

·       Hva innebærer det å ha denne diagnosen?

·       Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og arbeidslivet.

·       Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten, og hva gjør vi av tilrettelegging?

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.

Digitalt kurs 28. september 2023

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 25.09.23.

Digital undervisning

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.