AOF.no

Utviklingshemming og ADHD – myter og fakta!

Kurs ID: 502230

Oppstart

onsdag 8. februar 2023

Slutter

onsdag 8. februar 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

fredag 3. februar 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvilke individuelle konsekvenser innebærer det for målpersonen – utfordringer for dem selv og deres nettverk, hva krever det av oss? ….. først må en ha innsikt i hvilke individuelle konsekvenser diagnosene innebærer, for at en skal ha mulighet for å tilrettelegge på best mulig i omgivelsene rundt..

«Har du sett en, har du sett en»

Utviklingshemming og ADHD kan være vanskelig å leve med, sier mange som oppfyller diagnostiske kriterier for diagnosene. Mange opplever hyppig tilkortkomming, manglende fleksibilitet og urealistiske forventinger fra omgivelse rundt. Diagnosene kan bli stilt etter lang tid, og mange av tankebanene vil da være vanskelig å gjøre mer fleksible.

Det er viktig at vi fanger opp tegnene tidlig og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Det er også viktig å være klar over hvor annerledes en person med disse vanskene oppfatter verden, og hvilke hverdagslige utfordringer dette skaper.
Temaet blir sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk. Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Kurset er egnet for pårørende, familie, andre nærpersoner, samt ansatte i offentlig sektor som barnehage, skole, PPT, avlastning/omsorgsboliger og andre relevante nærpersoner.

-

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet – se litt på:
• Hva kjennetegner personer med utviklingshemming – historisk perspektiv, og typiske vansker
• Hva kjennetegner personer med ADHD – historisk perspektiv, og typiske vansker
• Hvorfor gjør de som de gjør?
• Komorbiditet, ulikheter og likheter

Bidra til å forebygge misforståelser som kan oppstår i kommunikasjon, samt forhindre feiltolking av atferden hos personen med disse vanskene.
Kurset vil gi økt grunnforståelse for vanskene disse diagnosene kan gi, hva vi må være oppmerksomme på, samt ideer til hva som kan være klokt å ta hensyn til for planlegging av tiltaksbasert utforming i hverdagen fra omgivelsen rundt. 

Digitalt kurs 8. februar 2023, kl 15:00-19:00.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist 03.02.2023.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.