AOF.no

U-trinn: Programmering for lærere i ungdomsskolen

Kurs ID: 501659

Oppstart

tirsdag 18. oktober 2022

Slutter

tirsdag 18. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 11. oktober 2022

Pris

2190,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset vil forberede deg på bruk av programmering som en del av didaktikken i naturfag og matematikk.

Kurset gir deg en myk innføring i programmering og vi ser på hvilken plass programmering har fått i LK20. Vi vil fokusere på "oppstart” av en programmeringsperiode og jobbe med å forsterke elementene som fører til algoritmisk tankegang. Vi ser på konkrete eksempler med blokkprogrammering i aktuelle fag og på aktiviteter uten datamaskin. Det vil blir satt av god tid til å jobbe med oppgaver under kursøktene, enten individuelt, eller i grupper.

Mellom øktene vil kursholder gi deg en oppgave, slik at du kan prøve det du har lært i din egen praksis. Etter dette kurset skal du være rustet til å ta i bruk programmering i undervisningen. Du vil også sitte igjen med flere relevante undervisningsopplegg, som du kan benytte deg av. 

Kursinnhold

Vi tar for oss algoritmisk tankegang og fordelene med bruk av programmering i fagene. Det blir presentert ulike måter for å få en god inngang til programmering for elevene, med hovedfokus på analog programmering og struktur på oppgaver. Deretter ser vi på blokkprogrammering og hvilke muligheter vi har i undervisningen. De grunnleggende konseptene innen programmering vil bli gjennomgått, og det blir god tid til å forsøke selv. Vi har fokus på variabler, datatyper og ulik funksjonalitet.

Mikrokontrollere har blitt et viktig supplement inn i skolen. Vi skal se nærmere på Microbit, som er en liten og anvendelig datamaskin designet for skolebruk. Denne kan programmeres med ulike språk, men vi skal fokusere videre på blokk-programmering. Det blir behov for gjennomgang og arbeid med vilkår og løkker i enda større grad. Du får jobbe med konkrete oppgaver, som kan overføres til dine egne timer i naturfag og matematikk. 

Kursholder

Robert Kaino har lang erfaring, som lærer og digitalveileder ved Teknologiskolen Hundsund i Bærum, der han bl.a. var med på å starte piloten i valgfag programmering. Robert har erfart hvordan ulik teknologi motiverer, engasjerer og gir rom for at elevene kan finne ut av ting selv. Han brenner for å se elevene gå fra konsumenter, til produsenter – at de lærer med teknologi, og ikke for teknologien sin skyld. Robert jobber nå som konsulent, innenfor skole og utvikling. I tillegg jobber han med å planlegge bruk av digitale hjelpemidler og utarbeidelse av læremidler og oppgaver innenfor realfag, spesielt med tilknytning til programmering i LK20.


Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Dette kurset retter seg mot ansatte i ungdomsskolen.Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams. Med forbehold om antall påmeldte.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.