AOF.no

Truckkurs under 10 tonn

Kurs ID: 503337

Oppstart

mandag 23. oktober 2023

Slutter

fredag 27. oktober 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

mandag 9. oktober 2023

Pris

6500,-

Timeantall

Totalt: 42

Timer med foreleser: 42

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bruker du truck på jobben? Sertifisert sikkerhetsopplæring (truckførerbevis) kreves av alle som fører truck med permanent førerplass. Truckførerbeviset kan bare tas hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift som AOF Norge.

Opplæringen retter seg mot personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §§  10-2 og 10-3  i "Forskrift om utførelse av arbeid. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av truck som arbeidsutstyr, og gis i henhold til arbeidstilsynets læreplaner, modul, 1., 2.2, 3.2 og 4.2.

Det er ingen krav til forkunnskaper, men anbefaler norskkunnskaper på B1 nivå.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.
Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, dvs alle 4 modulene.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves gjennomført og bestått teorimoduler samt praksis og bestått oppkjøring.

Arbeidstilsynets opplæringsplaner: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Opplæringsplanerforsertifisertopplæring

Teoriundervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis og oppkjøring.
Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Kurset har to prøver, modul 1.1 og 2.2. Begge må være bestått, før den den praktiske delen kan gjennomføres.

I tillegg kommer en praktisk test i form av oppkjøring på den enkelte truckklasse.

Det er pristillegg for modul 3 og 4, dersom deltakeren ønsker å ta praktisk opplæring på flere truckklasser enn det som er inkludert i kursprisen. Ved praksis med fadder i bedrift vil det være en ekstra kostnad for oppkjøring. Med instruktør fra AOF Norge.

Kurset finansieres ikke av Lånekassen.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.