AOF.no

Truckfører

Kurs ID: 501849

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

fredag 21. oktober 2022

Tidsrom

Kl.08:30 - 16:30

Påmeldingsfrist

mandag 10. oktober 2022

Pris

9000,-

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset gir kompetanse i truckklassene T1, T2 og T4. Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" en grunnleggende teoretisk innføring i sikker bruk av truck som arbeidsutstyr. Opplæringen er i henhold til arbeidstilsynets læreplaner modul 1.1, 2.2, 3.2 og 4.2. For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves praksis i henhold til modul 4.2. samt bestått oppkjøring.

Enhver som skal kunne kjøre truck på lovlig vis. I arbeidsforhold regulert av arbeidsmiljøloven samt forskrift om utførelse av arbeid.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.
Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, dvs alle 4 modulene.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves gjennomført og bestått teorimoduler samt praksis og bestått oppkjøring.

Arbeidstilsynets opplæringsplaner: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl

Teoriundervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis og oppkjøring.
Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Det er 2 prøver på kurset; 1 på Modul 1.1 og 1 på truckfører modul 2.2

Kurset dekkes ikke av lånekassen.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.