AOF.no

Truck under 10 tonn

Kurs ID: 503269

Oppstart

torsdag 8. juni 2023

Slutter

søndag 11. juni 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 22:00

Påmeldingsfrist

søndag 28. mai 2023

Pris

9000,-

Timeantall

Totalt: 42

Timer med foreleser: 34

Timer online: 8

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Innlandet

AOFs lokaler Hamar, Torggata 91

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset gir kompetanse i truckklassene T1, T2 og T4. Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" en grunnleggende teoretisk innføring i sikker bruk av truck som arbeidsutstyr. Opplæringen er i henhold til arbeidstilsynets læreplaner modul 1.1, 2.2, 3.2 og 4.2. For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves praksis i henhold til modul 4.2. samt bestått oppkjøring.

Kjøring av truck uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart.
Sertifisert sikkerhetsopplæring (Truckførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre truck med permanent førerplass og truckførerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift.

Enhver som skal kunne kjøre truck på lovlig vis. Krav i henhold til arbeidsmiljøloven samt forskrift om utførelse av arbeid.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, dvs alle 4 modulene.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves gjennomført og bestått teorimoduler samt praksis og bestått oppkjøring.

Arbeidstilsynets opplæringsplaner: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl

Teoriundervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis og oppkjøring.
Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Det er 2 prøver på kurset som man må bestå for å kunne gjennomføre den praktiske delen. Prøve på modul 1.1 og 2.2. I tillegg kommer en praktisk test i form av oppkjøring på den enkelte truckklasse.

Kurset finansieres ikke av Lånekassen. Sjekk stipendordning.

Innlandet

AOFs lokaler Hamar, Torggata 91

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.