AOF.no

Truck under 10 tonn

Kurs ID: 502119

Oppstart

mandag 16. januar 2023

Slutter

fredag 20. januar 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 16. januar 2023

Pris

6900,-

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

Bodø

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Truckfører (T): 

Priser: 

Modul 1, 8 timer teori  
: Klasseromsundervisning kr 2500,- 

Modul 2.2, 14 timer teori

Klasseromsundervisning kr 3000,- 

Modul 3.2, 6 timer, praktisk bruk kr 1750,- 

Modul 4.2, praksis og oppkjøring Alternativ A: Fadderavtale og oppkjøring kr 2500,- 
Alternativ B: Praksis med instruktør og oppkjøring,  
etter nærmere avtale. 

Pakke pris eks. modul 4 kr 6900,- ( inkl. Bøker ) 

Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2. 

For opplæringskontor, skoleelever/studenter, vernepliktige/forsvaret, bedriftsinterne kurs mv. gis det rabatt etter nærmere avtale. Ved tilrettelagt oppkjøring hvor det er lang reisevei for instruktør, kan det forekomme tillegg i prisen.

Enhver som skal kunne kjøre truck på lovlig vis. I arbeidsforhold regulert av arbeidsmiljøloven samt forskrift om utførelse av arbeid.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.
Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, dvs alle 4 modulene.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves gjennomført og bestått teorimoduler samt praksis og bestått oppkjøring.

Arbeidstilsynets opplæringsplaner: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl

Teoriundervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis og oppkjøring.
Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

teoretisk modulprøve etter modul 1 og 2. Praktisk oppkjøring etter gjennomført modul 4

Fakturering etter kursoppstart

Nordland

Bodø

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.