AOF.no

Truck over 10 tonn

Kurs ID: 502179

Oppstart

onsdag 14. desember 2022

Slutter

fredag 16. desember 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 12. desember 2022

Pris

4500,-

Undervisningsform

Klasserom

Svalbard

SVALBARD

Kontakt

Ole-Magnus Bosch

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Stortruck-kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for førere av trucker på over 10 tonn. Opplæringen er todelt, med én teoretisk del og én praktisk del

Personer med kompetansebevis for truck t.o.m. 10 tonn som ønsker å utvide til truck over 10 tonn.

Forkunnskaper for den som skal gjennomføre opplæringsmodellen for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg (stortruck):

Gjennomført opplæring for T4 (motvektstruck) inkl. avsluttende og bestått praktisk prøve.

Grunnleggende praktisk opplæring – 6 timer.

 • Funksjon og virkemåte

 • Kontrollpunkter

 • Bruksområder og betjening

 • Arbeidsområde

 • Godshåndtering og lastediagram

 • Bruks og sikkerhetsbestemmelser

 • Kjøreteknikk

 

Praktisk kjøreopplæring – 10 til 14 timer (ved opplæringsvirksomhet eller m/fadder)

 • Hovedkomponenter

 • Kontrollpunkter

 • Funksjonstest

 • Godshåndtering og kjøretrening

 • Eksamen

Hensikten med opplæringen er å gi framtidige førere av stortruck allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende på en selvstendig og sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med stortruck.

Etter gjennomført opplæring skal eleven gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte arbeidsoperasjoner med aktuelle trucker, på en sikker måte. Opplæringsplanen beskriver et timeforbruk på Alt. I -14 timer / Alt. II - 20 timer.
Dette timeantallet er satt ut fra tidligere erfaringer med nødvendig timeforbruk.

Dersom en person oppnår ferdighetsmålene (se lenke til godkjent læreplan) ved forbruk av færre opplæringstimer, kan Sertifisert Opplæringsvirksomhet (AOF) fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve på et tidligere tidspunkt.

Lenke til opplæringsplanene hos arbeidstilsynet finner du her: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Opplæringsplanerforsertifisertopplæring

Teoriundervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis og oppkjøring.
Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

1 prøve etter teoretisk del.

faktureres etter kursoppstart. kurset dekkes ikke av lånekassen

Svalbard

SVALBARD

Kontakt

Ole-Magnus Bosch

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.