AOF.no

Truck kurs kombinert virtuelt og fysisk- Bransjeprogram for mat og drikkevare industrien

Kurs ID: 502525

Oppstart

mandag 13. februar 2023

Slutter

fredag 17. februar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

torsdag 9. februar 2023

Timeantall

Totalt: 42

Timer med foreleser: 42

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi tilbyr truckkurs for bransjeprogram- mat og drikke bransjen. Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for truckfører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Kurset gjennomføres med del 1 teori via egen PC med virtuellundervisning/veileder( mandag t.o.m onsdag) og praktisk(fysisk kjøring) med veileder i kjøreavstand fra Oslo.( Mysen)(torsdag og fredag) For å kunne få sertifisert sikkerhetsopplæring må du gjennomføre og bestå teori + praktisk kjøring/oppkjøring og følge hele kurset.

Disse kursene er gratis for deg som jobber innen mat- og drikkeindustrien. Dette gjelder også for deg som er i jobb, helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Enhver som skal kunne kjøre truck på lovlig vis. Krav i henhold til arbeidsmiljøloven samt forskrift om utførelse av arbeid.

Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning foregår på norsk

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

Dersom du har gjennomført 1.1 må dette dokumenteres i forkant av kursoppstart.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, dvs alle 4 modulene.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves gjennomført og bestått teorimoduler samt praksis og bestått oppkjøring.

Arbeidstilsynets opplæringsplaner: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl

Teoriundervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom med lærer mandag-onsdag fra 09:00-17:00 fra egen PC/pad og deretter praksis og oppkjøring fysisk på Mysen. torsdag og fredag . Du må selv ordne transport til og fra Mysen.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!


Teoriprøve samt at opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling, kontroll og bruk samt gjennomføring av arbeidsoperasjoner. Bestått praktisk prøve på truck vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.


Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.