AOF.no

Truck kurs kombinert virtuelt og fysisk – bransjeprogram for mat og drikkevare industrien

Kurs ID: 502525

Oppstart

mandag 12. juni 2023

Slutter

fredag 16. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

torsdag 8. juni 2023

Timeantall

Totalt: 42

Timer med foreleser: 42

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi tilbyr gratis truckkurs i bransjeprogrammet mat- og drikkevareindustrien.
Riktig bruk av truck har stor betydning for truckførers sikkerhet, og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner.

NB! Dersom du jobber på lager og har planer om å ta fagprøven er det nye regler i henhold til nye kompetansemål på læreplanen. Det vil si at fra 2024 må du ha truck T1-T4 for å kunne gå opp til fagprøven i Logistikkfaget.

Gjennomføring: Teoridager med virtuell undervisning mandag t.o.m onsdag. Torsdag og fredag praksis kjøring på Mysen. ( evnt fadder avtale med arbeidsgiver + oppkjøring via AOF)

Opplæringen retter seg mot personer som skal kjøre truck på lovlig vis, ut i fra krav i henhold til arbeidsmiljøloven, samt forskrift om utførelse av arbeid.

Kurset er gratis for deg som jobber i mat- og drikkevareindustrien, uavhengig av arbeidsstatus (permittert eller arbeidsledig).

Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1, som betyr å kunne delta i samtaler på norsk.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, og følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet, dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin- og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

Dersom du har gjennomført 1.1 må dette dokumenteres i forkant av kursoppstart.

AOF Norge tilbyr kurs for truckførere i henhold til regelverket, dvs. alle 4 modulene.

Modul 1 er felles for kran-, maskin- og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet, dvs. modul 1, 2.2, 3.2 og 4.2.

Kompetansebevis utstedes etter gjennomført og bestått teorimoduler samt praksis og bestått oppkjøring.

Arbeidstilsynets opplæringsplaner: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl

Teoriundervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom fra egen PC/tablet med lærer, mandag til onsdag fra kl. 09.00–17.00. Praksis og oppkjøring gjennomføres fysisk på Mysen, torsdag og fredag. Fremmøte er obligatorisk. Du må selv ordne transport til og fra Mysen.

Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Kompetansebevis utstedes ved bestått teori og oppkjøring.

Opplæringen avsluttes med en teoriprøve og en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling, kontroll og bruk samt gjennomføring av arbeidsoperasjoner. Bestått praktisk prøve på truck vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.


Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.