AOF.no

Trinn 3 Forhandlinger

Velkommen til HK's tillitsvalgtskolering trinn 3.

Kurset inneholder forhandlingsteknikk og bruk av den lokale forhandlingsretten. Du vil få økt forståelse for den praktiske anvendelsen av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Etter endt kurs vil du kunne forberede og gjennomføre lokale forhandlinger. Trinn 3 er et 37 timers kurs.
For å få plass på Trinn 3, må du ha fullført Trinn 1, 2A og 2B.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

14.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Rogaland

Clarion Hotel Stavanger

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Tillitsvalgte som har gjennomført trinn 1, 2A og 2B.

Gjennomført trinn II eller tilsvarende, eventuelt realkompetanse.

Alternative kurs til trinn II gjelder kun inntil det kurset er etablert og tilbudt tillitsvalgte som søker trinn III.

Hovedformålet for kurset er å utvikle dine ferdigheter som tillitsvalgt, slik at du kan møte utfordringene med selvtillit og kompetanse.

Juridiske aspekter:

 • Gjennomgang av relevante lover og avtaler knyttet til forhandlinger og drøftelser.

 • Forståelse av tillitsvalgtes rolle.

Forberedelse og strategi:

 • Metodisk tilnærming til forberedelse av forhandlinger.

 • Utvikling av strategier for å representere medlemmenes interesser på en effektiv måte.

Kommunikasjon og samarbeid:

 • Studie av kommunikasjonsteknikker for å oppnå positive resultater.

 • Samarbeidsstrategier for å håndtere ulike situasjoner i forhandlinger og drøftelser.

Praktiske øvelser og case-studier:

 • Anvendelse av teori i virkelige scenarier gjennom praktiske øvelser.

 • Analyse av case-studier for å forstå kompleksiteten og dynamikken i ulike forhandlingssituasjoner.

 

Gjennom kurset vil du utforske nøkkelaspekter ved tillitsvalgtes involvering i forhandlings- og drøftelsesprosesser, fra å forstå juridiske rammer og regelverk til å mestre kunsten å effektivt representere medlemmenes interesser. Vi vil ta for oss strategier for å oppnå gode resultater, samtidig som du opparbeider deg dyptgående kunnskap om forhandlings- og drøftelsesprosesser og hvordan du kan oppnå best mulig resultat for medlemmene.

Våre instruktører vil veilede deg gjennom praktiske scenarier og case-studier, og du vil få muligheten til å anvende dette i ditt daglige verv. Enten det gjelder lønnsforhandlinger, omorganisering eller andre typer av forhandlinger og drøftelser, vil du være rustet med de nødvendige verktøyene for å utmerke deg i din rolle som tillitsvalgt.

Dette kurs fokuserer på å bevisstgjøre deltakernes egen kommunikasjonsform og hvordan ulike tilnærminger kan påvirke resultater. Vi dykker inn i individuelle kommunikasjonsstiler, identifiserer styrker og utfordringer, og lærer strategier for å forbedre kommunikasjonseffektiviteten.

Tillitsvalgtsarbeidets helhetlige forståelse:

 • Gi deltakerne en dyptgående oversikt over tillitsvalgtsarbeidets omfang.

 • Utforske sammenhengen mellom faglige resultater, organisatorisk innsats og politisk påvirkning.

 • Belyse betydningen av bruk av lokal forhandlingsrett i å oppnå ønskede resultater.

Praktisk anvendelse av hovedavtalens bestemmelser:

 • Øke forståelsen for praktisk bruk av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

 • Gjennomgå konkrete eksempler og casestudier for å illustrere anvendelsen av disse prinsippene i reelle situasjoner.

Forberedelse og gjennomføring av lokale forhandlinger og drøftelser:

 • Utstyre deltakerne med ferdigheter for å effektivt forberede og gjennomføre lokale forhandlinger og drøftelser.

 • Gjøre deltakerne i bedre stand til å oppnå gode resultater i lokale lønnsforhandlinger.

Bevissthet om kommunikasjon:

 • Øke deltakernes bevissthet rundt sin egen kommunikasjonsstil.

 • Utforske ulike tilnærminger og deres innvirkning på resultatene i forhandlings- og drøftelsessituasjoner.

Deltakeren vil bli delt inn i grupper etter hvilken tariffavtale de har. Gruppene lager egne fiktive bedrifter som de skal forhandle og drøfte på bakgrunn av gjennom hele kurset.

Undervisningen og praktiske øvelser foregår i plenum, men gruppene vil også ha en god del gruppearbeid på egne grupperom.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis. Opphold og reise til/fra kursstedet dekkes av Handel og Kontor.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes.

Interessert i noen av disse?