AOF.no

Tourette – myter og fakta, hva gjør vi?

Kurs ID: 502233

Oppstart

onsdag 1. mars 2023

Slutter

onsdag 1. mars 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

fredag 24. februar 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tourette syndrom – Hvilke individuelle konsekvenser innebærer det for målpersonen – utfordringer for dem selv og deres nettverk, hva krever det av oss? Først må en ha innsikt i hvilke individuelle konsekvenser diagnosene innebærer, for at en skal ha mulighet for å tilrettelegge på best mulig i omgivelsene rundt.

«Har du møtt en, har du møtt bare en - ingen er like»

Kurset er egnet for pårørende, familie, andre nærpersoner, samt ansatte i offentlig sektor som barnehage, skole, PPT, avlastning/omsorgsboliger, andre i arbeid med barn/unge og andre relevante nærpersoner.

-

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som karakteriseres av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg. Bevegelsene og lydene kalles tics. Tourettes syndrom er en av flere ticstilstander.

Barn med Tourettes syndrom er sårbare for å bli ekskludert fra felleskapet i skolen og på SFO, og sannsynligheten for mobbing er stor. Negative reaksjoner fra omgivelsene og følelsen av å være annerledes kan være en betydelig stressfaktor. Kunnskap om kompleksiteten ved Tourettes syndrom er en avgjørende faktor for gode og effektive tiltak. For enkelte kan det være en ukomplisert forstyrrelser, men for flesteparten (90%) forkommer det tilleggsvansker en som nærperson også må ha kjennskap til.

 Det er viktig at vi har kjennskap til sårbarhetene og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Mange personer med Tourettes kommer gjennom skole, videregående og arbeidsliv på egen hånd, mens andre kan møte store utfordringer med å komme igjennom ordinære forløp – vanskene blir ofte forsterket da de ofte blir misforstått/feilvurdert av omgivelsene. God kunnskap og tilrettelegging vil for mange med Tourettes vil være en forutsetning for å lykkes og utvikle sitt potensiale.

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet – se litt på:

·       Hva er Tourettes syndrom?

·       Hva er tics?

·       Myter og fakta

·       Komorbiditet, ulikheter og likheter

·       Kan det behandles?

·       Anbefalt tilrettelegging

Bidra til å forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen med personer med Tourettes syndrom. Hvordan forhindre feiltolking av atferden hos personen med disse vanskene?

Kurset vil gi økt grunnforståelse for vanskene disse diagnosene kan gi, hva vi må være oppmerksomme på, samt ideer til hva som kan være klokt å ta hensyn til for planlegging av tiltaksbasert utforming i hverdagen fra omgivelsen rundt.

Digitalt kurs 1. mars 2023, kl. 15:00-19:00.

Temaet blir sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk. Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 24.02.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.