AOF.no

Teori til fagprøven – Salgsfaget

Kurs ID: 500666

Oppstart

tirsdag 22. august 2023

Slutter

tirsdag 28. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 22. august 2023

Pris

25900,-

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Janne Solberg

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring med salg i butikk eller servicesenter? Da burde du ta fagbrev i Salgsfaget og styrke din rolle på arbeidsplassen.

Fagbrev utdanningen Salgsfaget er for deg som har jobbet lenge (4 år eller mer) i butikk, salgskontor eller med annet salgsarbeid som oppfyller læreplanmålene.

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb» og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Hvorfor ta fagbrev i salgsfaget?

Med fagbrev i salgsfaget vil du bli en ressurs for eiere og brukere av virksomheten, med dine kunnskaper og kompetanse om produkter, salgsmetoder og regelverk.

Du blir attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på bransjens rammebetingelser og etiske normer.

Videre gir et fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen

 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse

 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver

 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser

 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen

 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet

 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til salgsmedarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Salgsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Salgsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 


Hovedområder i Vg3 Salgsfaget er:

Salgsforberedelse: Hovedområdet omfatter det å samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer. 

 

Salg og oppfølging: Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter. 

https://www.udir.no/kl06/SLG3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen salgsfaget.

Kompetansemål etter Vg3

Salgsforberedelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for egen bransje, bedriftens organisering, personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser

 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer

 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk

 • markedsføre og tilby produkter til kunder i ulike markeder

 • bruke systemer og rutiner for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll

 • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter

 • beregne priser og utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet

 • vurdere hvordan inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet

 • avdekke svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn

 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter


Salg og oppfølging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • vurdere, velge og bruke salgsmetoder tilpasset markeder, kundegrupper og salgssituasjoner

 • informere om kundens rettigheter ved kjøp av produkter og tjenester

 • planlegge og bruke bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet

 • yte service i salgssituasjoner

 • gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov

 • planlegge og gjennomføre salg og mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner

 • håndtere penger og dokumenter ved kontant- og kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk

 • beregne og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester

 • vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgs- og markedsaktivitet

 • behandle klager og reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Viken Fylkeskommune sine nettsider. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Kurspris. Deltaker betaler selv for utdanningen. Utdanningen er Lånekassefinansiert.

Videregående opplæring for voksne (lanekassen.no)

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Janne Solberg

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.