AOF.no

Teleskoptruck- Sertifisert sikkerhetsopplæring

Kurs ID: 502817

Oppstart

mandag 12. juni 2023

Slutter

tirsdag 13. juni 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

mandag 5. juni 2023

Pris

3500,-

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hensikten med opplæringen er å gi teleskoptruckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av teleskoptruck. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i teleskoptruckers konstruksjon virkemåte, vedlikehold og bruk.

Alle som skal kunne bruke teleskoptruck på lovlig vis.

Krav til forkunnskaper: truckfører, maskinfører, lastebilkranfører (mobilkranfører trenger kun C2 praksis).

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til enten:

 • Masseforflytningsmaskiner

 • Truck

 • Lastebilkran.

HOVEDMÅL:
Målsettingen med opplæringen er at deltageren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.

DELMÅL:
Deltageren skal:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges.

 • Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.

 • Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk.

 • Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved bruk og feilbruk.

 • Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1 og C2, og kunne angi deres bruksområde.

 • Kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk.

 • Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.

 • Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr.

 • Forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.

Undervisningen gjennomføres i form av praksis med veileder til stede og i vanlig klasserom med underviser.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

teoretisk test samt oppkjøring

Kurset faktureres ved oppstart

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.