AOF.no

Teleskoptruck C1 og C2

Kurs-id: 505307

Oppstart

fredag 7. juni 2024

Slutter

fredag 7. juni 2024

Tidsrom

Kl. 08.00–19.00

Påmeldingsfrist

fredag 31. mai 2024

Pris

3 290,–

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Telemark

AOF Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i teleskoptruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Målsettingen med opplæringen er at deltageren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås. 

Opplæringen retter seg mot alle som skal bruke teleskoptruck på lovlig vis. 

Deltakeren må ha kompetansebevis på truck, maskin eller lastebilkran. Mobilkranfører trenger kun C2-praksis. 

Se informasjon om lovpålagt innhold hos Arbeidstilsynet:

Teori
Tilleggsmodul_teleskoptruck_teori.pdf

Kjøring under veiledning / praksis
Tilleggsmodul_teleskoptruck_praksis.pdf

Hovedmål
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.

Delmål

  • redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges

  • forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold

  • kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk

  • forklare riktig bruk, samt faremomenter ved bruk og feilbruk

  • kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1 og C2, og kunne angi deres bruksområde

  • kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk

  • forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde

  • kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr

  • forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder

Undervisningen gjennomføres i form av praksis med veileder til stede, og i vanlig klasserom med underviser.

Kurset har en prøve som må være bestått før den den praktiske delen kan gjennomføres. I tillegg kommer en praktisk test i form av oppkjøring. 

Kurset finansieres ikke av Lånekassen. 

Telemark

AOF Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.