AOF.no

Teknologi- og industriskolen – Bergen – 2023-2024

Kurs ID: 500989

Oppstart

tirsdag 12. september 2023

Slutter

tirsdag 18. juni 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 12. september 2023

Pris

66900,-

Timeantall

Totalt: 500

Timer med foreleser: 500

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

BERGEN

Kontakt

Heidi Moss

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Flere bransjer rapporterer om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Samtidig er det flere som står utenfor arbeidslivet, eller som ønsker en ny karrierevei. For å møte bransjenes behov for kvalifisert arbeidskraft, trenger du en grunnkompetanse som gir deg et grunnlag til å søke de ledige jobbene.

Hensikten med våre dagtidstilbud er å gi deg den grunnkompetansen og erfaringen som kreves inn i en ny bransje. Våre tilbud kan være akkurat det som bringer deg ett steg nærmere en jobb. Kontakt oss i dag!

Dagskolene går over ett skoleår på dagtid og veksler mellom teori og praksis. Etter endt opplæring har du både fullført teoretiske opplæringen som gir deg god grunnkompetanse, gått opp til eksamen på videregående nivå, fått relevant arbeidserfaring og fått vist deg frem for en potensiell arbeidsgiver.

Du har startet på veien mot et fagbrev innenfor ditt nye yrke og kan søke ledige jobber. Alt dette på kun ett år!

Er du arbeidsledig, permittert, må ha omskoleringer eller klar for et nytt yrke? Er drømmen og ønsket en jobb innenfor industri?

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset.

Yrker du kan kvalifisere deg til

Produksjonsteknikkfaget

Aktuelle arbeidssteder

Små og mellomstore industribedrifter innenfor bransjene:

• Industriell matproduksjon

• Aluminiumindustri

• Verftsindustri

• Produksjonsbedrifter av fôr vare

• Prosessindustri

Personlige egenskaper

• Praktisk sans

• Godt håndlag

• Nøyaktig

• Kunne arbeide selvstendig og sammen med andre

• Interesse for ny teknologi

Sentrale arbeidsoppgaver

• Styring, herunder kontroll og justering av produksjonen

• Utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp

• Omlegging, reparasjon og vedlikehold

• Feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystem

Logistikkfaget

Aktuelle arbeidssteder

Logistikkoperatøren kan arbeide i:

• Transportbransjen

• Mekanisk industri

• Verkstedindustri

• Metallurgisk industri

• Detalj- og varehandel

• Bygg og treforedling

Personlige egenskaper

• Kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt

• Like å arbeide selvstendig men også å jobbe sammen med andre

• Må kunne yte service og kundebehandling

Sentrale arbeidsoppgaver

• Service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk.

• Lagerhold og emballering, klargjøring for forsendelse og sikring av gods

• Bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling

• Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Gjenvinningsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Gjenvinningsbransjen er en viktig leverandør til industrien av råvarer videreforedlet fra avfall. Arbeidssteder er private og offentlige avfallsdeponier og gjenvinningsbedrifter som tilbyr næringsliv og kommuner løsninger innen gjenvinning, renovasjon og andre miljøtjenester.

Personlige egenskaper

• Miljøbevisst

• Teknisk interessert

• Serviceorientert

• Må kunne arbeide planmessig og nøyaktig

Sentrale arbeidsoppgaver

• Motta avfall og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling

• Bruke utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet

• Betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, for flytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall

• Utføre regelmessig vedlikehold av maskin og utstyr

Fellesmodul - 1 uke:

  • Opplæring i digitale program

  • Studieteknikk - læren om å lære

  • Læreplanarbeid

  • Oppgaveskriving

Velg et yrke!

Teoretisk yrkesopplæring - 15 uker:

  • Yrkesteori

  • Yrkesfaglig fordypningsarbeid - forberedelse til praksis

  • Eksamenstrening

Arbeidspraksis - 20 uker:

  • Opplæring ute i bedrift innenfor valgte yrke

  • Faglærer vil ha oppfølging ute i bedrift

Undervisning foregår på AOF Vestlandet - Agders kurssenter, kl. 09:00 - 15:00

Praksisperiodene vil foregå ute i bedrift og følger ordinær arbeidstid

Skoleåret veksler mellom undervisning og opplæring i praksis

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Kr. 66 900,- inkl. materiell og eksamensavgift *

* For de som trenger bevis for yrkesutøvelse, vil det bli et tillegg på inntil kr. 10 000,-.

Opplæringen er godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for Utdanning. Er du fagorganisert og har vært det i minst ett år kan du ha mulighet til å søke stipend også der. Snakk med den tillitsvalgte rundt dine muligheter.

Er du tilmeldt NAV må du avklare med din veileder, før du melder deg på denne opplæringen.

Vestland

BERGEN

Kontakt

Heidi Moss

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.