AOF.no

Tegn til tale

Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Verktøyet tegn-til-tale / norsk med tegnstøtte er et viktig hjelpemiddel som vil glede både deg som vil lære og de som bruker kommunikasjonsformen til daglig, som da får flere å kommunisere med.

Tegn som blir brukt er fra norsk tegnspråk og tegnene blir brukt sammen med tale. Det kan brukes tegn bare for noen få kjerneord eller for mange ord i hver setning.

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

18.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

3 550,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Dette kurset passer for alle som omgås personer med nedsatt hørsel, pedagoger / personale i barnehager og skoler, botilbud, omsorgsbolig eller i andre relaterte fagfelt.

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Det første trinnet i å lære tegnspråk er vanligvis å lære håndspråkalfabetet, også kjent som det manuelle alfabetet.
Deretter læres ca. 470 tegn og tallsystemet.
Det repeteres på daglige tegn som man har mye bruk for og på bokstaver og trening fra håndspråkalfabetet.
Trening på å bokstavere navn osv.
Lærer om mimikk og trener med selvlagde tekster og avlesning.

Dette er et innføringskurs i kommunikasjon med tegn. Kurset gir grunnleggende innføring i tegnspråkets oppbygging.

Det første trinnet i å lære tegnspråk er vanligvis å lære håndspråkalfabetet, også kjent som det manuelle alfabetet.

Deretter læres ca. 470 tegn og tallsystemet. Det repeteres på daglige tegn som man har mye bruk for og på bokstaver og trening fra håndspråkalfabetet. Trening på å bokstavere navn osv. Lærer om mimikk og trener med selvlagde tekster og avlesning.

Undervisningen foregår i klasserom. Det tas i bruk ulike metoder som powerpoint, videoer og praktiske øvelser i bruk av tegn til tale. 

Generelt:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen.. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere. 

Ingen eksamen.

Kursavgift. Deltakeren betaler selv for kurset.

Interessert i noen av disse?