AOF.no

Tegn til tale – kommunikasjon med tegn – virtuell undervisning

Kurs ID: 502152

Oppstart

tirsdag 29. august 2023

Slutter

tirsdag 24. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 22. august 2023

Pris

4190,-

Timeantall

Totalt: 24

Timer med foreleser: 24

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Turid Grav Indergaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kommunikasjon - Tegn til tale 

Dokumenter din kunnskap!

For mennesker som har språk eller kommunikasjonsvansker, enten de er barn, unge eller voksne er det avgjørende å legge til rette for et godt språkmiljø.

Hvorfor lære tegn-til-tale - norsk med tegnstøtte:
Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Verktøyet tegn-til-tale / norsk med tegnstøtte er et viktig hjelpemiddel som vil glede både deg som vil lære og de som bruker kommunikasjonsformen til daglig, som da får flere å kommunisere med.

Tegn som blir brukt er fra norsk tegnspråk og tegnene blir brukt sammen med tale. Det kan brukes tegn bare for noen få kjerneord eller for mange ord i hver setning

Kursholder

Lise Helene Brevik er adjunkt med opprykk og er faglærer i norsk tegnspråk. Lise Helene har bred erfaring med utvikling og tilpasning av undervisningsmateriale, kurs i tegnspråk og norsk med tegnstøtte. I tillegg har hun erfaring fra arbeide med foreldre i «Se mitt språk» og samtaler med foreldregrupper. 

Krav til utstyr: Kurset vil foregå via livestreaming på Teams, og du kan sitte hjemme på din egen PC og følge undervisningen og gjøre oppgaver. Derfor må du ha egen PC og nettverk for å kunne delta.

Dette kurset passer for alle som omgås personer med nedsatt hørsel, pedagoger / personale i barnehager og skoler, botilbud, omsorgsbolig eller i andre relaterte fagfelt.

Barnehagen og skolen skal være inkluderende for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Flerkulturalitet og flerspråklighet er en viktig og spennende del av dette mangfoldet.
Tegn – til – tale brukes blant annet for å tydeliggjøre talespråket for å styrke samspill og språkutvikling.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Dette er et innføringskurs i kommunikasjon med tegn. Kurset gir grunnleggende innføring og tar opp følgende temaer: 

  • Likeverd og inkludering 

  • Inkluderende språkopplæring i praksis 

  • Tegnforråd knyttet opp mot ulike tema 

  • Praktiske øvelser 

  • Råd og veiledig til god språkutvikling 

  • Tips og råd om gode nettsider (til egenstudier) 

  • Kort om kultur og historie 

Kurset skal gi kursdeltaker en innføring i tegn til tale slik at personen skal kunne bruke tegn for å tydeliggjøre talespråket og styrke samspillet og språkutviklingen til gruppen kursdeltakeren arbeider med eventuelt personer i kursdeltakers private nettverk.

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Første kursdag er tirsdag den 29.08.23 og Teamsundervisning fast hver tirsdag til og med 24.10.2023

Høstferie uke 40 - tirsdag den 03.10.23.


Klokkeslett: 17:00 – 20:00

Totalt undervisning 24 timer.

NB! Endringer kan forekomme og vil bli varslet av faglærer.

Ingen eksamen.

Faktura på totalbeløpet eller avdragsordning etter avtale.
For deltakere som ønsker å betale kurset gjennom avbetaling, er avbetalingstillegget kr.50.- pr. avdrag. AOF forbeholder seg retten til å regulere de månedlige avdragene. All kursavgift for inneværende semester skal være betalt før nytt semester er påbegynt.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. 

Dersom kursavgiften skal dekkes av tredjepart har deltakeren ansvar for å fremskaffe skriftlig dokumentasjon på dette. Dette fritar likevel ikke deltaker for et økonomisk ansvar.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Turid Grav Indergaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.