AOF.no

Tegn-til-tale – kommunikasjon med tegn

Jobber du i barnehage, SFO, skolen, eller omgås du andre som har behov for språkstøtte? Det er avgjørende å legge til rette for et godt språkmiljø for alle mennesker med språk- eller kommunikasjonsvansker.

Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger.

Tegn-til-tale er en kommunikasjonsmetode der en bruker tegn med hendene, sammen med talen. Denne metoden brukes ved spesifikke språkutfordringer, nedsatt hørsel, eller når man ønsker å tilrettelegge for et godt språkmiljø for alle som har behov for det. Tegn-til-tale er en effektiv kommunikasjonsmetode for språkutvikling. Den er spesielt nyttig for barn med et annet morsmål som skal lære norsk, og for personer med Downs syndrom.

Med tegn til tale skaper du et språkmiljø hvor alle føler seg verdsatt, respektert og inkludert.

Mature,Woman,Speaks,Sign,Language,With,A,Small,Child,Girl

Oppstart

04.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

4 190,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Mature,Woman,Speaks,Sign,Language,With,A,Small,Child,Girl

Dette kurset passer for alle som omgås personer med nedsatt hørsel, pedagoger/personale i barnehager og skoler, botilbud, omsorgsbolig eller i andre relaterte fagfelt.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Dette er et innføringskurs i kommunikasjon med tegn. Kurset gir grunnleggende innføring og tar opp følgende temaer:

  • likeverd og inkludering

  • inkluderende språkopplæring i praksis

  • tegnforråd knyttet opp mot ulike tema

  • praktiske øvelser

  • råd og veiledig til god språkutvikling

  • tips og råd om gode nettsider (til egenstudier)

  • kort om kultur og historie

Kurset skal gi kursdeltaker en innføring i tegn til tale slik at personen skal kunne bruke tegn for å tydeliggjøre talespråket og styrke samspillet og språkutviklingen til gruppen kursdeltakeren arbeider med, eventuelt personer i kursdeltakers private nettverk.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du vil få et kursbevis ved kursslutt.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Interessert i noen av disse?