AOF.no

Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i videregående skole og på folkehøgskoler, Stavanger 19.-20. januar 2023

Kurs ID: 501838

Oppstart

torsdag 19. januar 2023

Slutter

fredag 20. januar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 16. desember 2022

Pris

5470,-

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 14

Timer online: 3

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tankekraft er et livsmestringsprogram basert på kognitiv teori og metode og tilbys til ansatte i videregående skoler og folkehøyskoler over hele landet. Programmet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og opplæringen gir sertifisering som kurslærer i Tankekraftprogrammet.

Forelesere:

De erfarne psykologene og foreleserne Trygve A Børve og Jo Magne Ingul er ansvarlig for opplæringen i Tankekraft. Trygve er programutvikler og har utviklet program for voksne og ungdom som benyttes over hele landet innenfor belastningsmestring og nedstemthet. Jo Magne er en anerkjent spesialist i skolevegring og angstproblematikk. Begge underviser ved flere universitet og høyskoler og arbeider med kognitive metoder. 

Programmet er egnet for ansatte som jobber med elever i videregående skole og folkehøgskoler; pedagoger, PPT/OT, samt rådgiving/skolehelsetjeneste.

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse 

I programmet vektlegges lærerstøtte og involveringspedagogiske metoder, hvor bruk av læringsreiser og dialogfremmende oppgaver står sentralt. Tankekraftprogrammet er utformet slik at det kan inngå i ulike fag og i alle studieretninger på videregående skole og folkehøgskolene.   

Programmet inneholder fire deler:

 1. Opplæring av kurslærere 

 2. Digitale lærerstøtteverktøy i form av læringsreiser, filmer og dialogverktøy 

 3. Fysisk grunnbok for ungdommene

 4. Foreldrefilm med tema ungdomshjernen, som verktøy for å gjenkjenne, forstå og håndtere egne ungdommer 

Tematisk tilbyr programmet lærerstøtteverktøy for etablering av ny klasse/gruppe, introduksjon til tre grunntema, og ytterligere 17 valgbare tema med tilhørende oppgaver og læringsreiser. Alle tema er innrettet mot klasseaktivitet i form av grupper, dialog og prosjektoppgaver som tilpasses studieretning og ønsket tidsbruk. Videreutvikling av nye læringsreiser pågår fortløpende.  

Kursinnhold

Del 1: Digitalt forkurs (3 timer): Introduksjon til Tankekraftprogrammets ulike deler:

 • Hva er livsmestring: Forståelse og ferdigheter som er nødvendige for livskvalitet og robusthet.

 • Nevrobiologisk utvikling i ungdomsårene.

 • Vanlige vansker og utfordringer ungdom møter.

 • Introduksjon av kognitiv teori og metode som forståelsesramme.  

  
Del 2: Fysisk kurs over to dager (14 timer): Aktiv anvendelse av Tankekraftprogrammet:

 • Grunnbok, digitale læringsreiser, speedbefriending og dialogspørsmål.

 • Lærerrolle, etikk, elevsyn og pedagogisk referanseramme.

 • Anvendt kognitiv teori og metode innenfor rammene av et livsmestringsprogram på videregående skole og i folkehøgskolen.

 • Involveringspedagogikk som metode.

 • Kjernetema: Verdier, betydningen av egen forståelse, selvfølelse, problemløsning og mestring. Regulering av egne følelser, prestasjon og å tåle belastning. Kontakt med andre, vansker og støtte. Egen utvikling og livskvalitet.  

Tankekraftprogrammet er betydelig videreutviklet på bakgrunn av erfaringene med første utgave, gjennomført i Østfold i 2018/2019.

Målet med programmet er å bidra til utvikling av elevenes livskvalitet, robusthet og evne til å tåle med- og motgang.

Tankekraft er delt i to deler;

 • Digitalt forkurs (3 timer) som tar for seg "Introduksjon til Tankekraftprogrammets ulike deler"

 • Fysiske kurs over to dager (14 timer) som går på "Aktiv anvendelse av Tankekraftprogrammet"

Den fysiske delen av kurset gjennomføres på Thon Maritim hotell i Stavanger. De tilbyr overnatting til kr 1245,- Det bestilles direkte fra hotellet, oppgi koden 29952319

Tid: 09:00 - 16:00 begge dager

Kurset har ingen eksamen eller avsluttende prøve

Kursavgift kr 5.470,- pr person, inkl kursmateriell og lunsj

NB! Avmeldingsfrist 16. desember 2022

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.