AOF.no

Sveisefaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503285

Oppstart

tirsdag 19. september 2023

Slutter

tirsdag 4. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 17. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at du utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

* Vi kan ikke starte kurset før vi har bekreftet finansieringen. Derfor vil kurset starte under forbehold om finansiering.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å ta fagbrev i sveisefaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2 - 3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i sveisefaget er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av verneutstyr, bruk av punktavsug for å beskytte seg selv og andre og bruk av bedriftens sikkerhetssystem under utføring av sammenføyingsoppdrag. Videre handler det om sikring av seg selv og utstyr under utføring av sveising. Det handler også om ergonomi og gode arbeidsstillinger for å ivareta egen helse over lang tid.

Teknologi og digitalisering
Kjerneelementet teknologi og digitalisering handler om bruk av tegninger, verktøy, programmering og digitale applikasjoner for overvåking, feilsøking, optimalisering i produksjon der sveising inngår. Videre handler det om nye løsninger for sveis av ulike materialer og å anvende moderne teknologi i produksjon av varer og tjenester og i drift og vedlikehold.

Egenkontroll, dokumentasjon og produksjon
Kjerneelementet egenkontroll, dokumentasjon og produksjon handler om kontroll før, under og etter sveis, ferdigmelding og sporbarhet. Videre handler det om NDT-metoder og rapporter, ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid. Kjerneelementet handler også om hvordan valg av sveisemetoder og sveiserekkefølge påvirker totaløkonomien på jobben. Det handler også om å reflektere over betydningen av egenkontroll av sveiseutstyr underveis for å opprettholde en god produksjon.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere sveiseprosessen i tråd med tegningsgrunnlag, prosedyrer, arbeidstillatelsessystem og gjeldende regelverk

 • reflektere over helsefarer ved arbeidsoppdrag og utføre sikker jobb-analyse

 • gjøre rede for og bruke ulike sveisemetoder og sveisestillinger på ulike materialer

 • planlegge sveiserekkefølge og velge materialer, verktøy, utstyr og tilsatsmaterialer tilpasset arbeidsoppgaven

 • vurdere faktorer som påvirker lønnsomheten ved valg av sveisemetode og materialtype

 • vurdere hvilke muligheter de enkelte sveisemetoder har for mekanisering og robotisering, og beskrive metoder for 3D-printing av metaller

 • gjøre rede for gyldighetsområde for et sveisesertifikat og kravene til sertifisering

 • vurdere hvilke NDT-metoder som skal brukes for å avdekke sveisedefekter

 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner og sveiseprosedyrer (Welding Procedure Specification)

 • behandle sveisetilsett i henhold til instruks fra bedrift og leverandør

 • feilsøke og utføre daglig vedlikehold av sveiseutstyr

 • gjøre rede for og utføre ulike metoder for fuging av sveis

 • gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet og vurdere og velge riktig gass ut i fra arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for beregning og tolkning av parametre for varmetilførsel og måle forvarmings- og mellomlagstemperatur

 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i henhold til sveiseprosedyrer, tegninger og gjeldende standarder

 • rapportere avvik og foreslå korrigerende tiltak

 • klargjøre det sveisede produktet til overflatebehandling

 • gjøre rede for krav til overflatetilstand på objektet før det går videre til overflatebehandling

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften, og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv.

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.