AOF.no

Vann og avløp

Kurs ID: 501768

Oppstart

onsdag 5. oktober 2022

Slutter

onsdag 26. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 11:20

Påmeldingsfrist

onsdag 28. september 2022

Pris

6300,-

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Kursdatoer:

 • 5. oktober - kl 09.00 - 11.20

 • 12. oktober - kl 09.00 - 11.20

 • 18. oktober - kl 09.00 - 11.20

 • 26. oktober - kl 09.00 - 11.20

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Det kreves ingen forkunnskaper

Innhold:

 • Valg av vannkilde (innsjø, elv grunnvann)

 • Råvannskvalitet, plassering av inntak, beskyttelsestiltak

 • Dimensjoneringsgrunnlag og forbehandlingens betydning

 • Fargeproblematikk

 • Valg av desinfeksjonsprosess

 • Korrosjonsbehandling

 • Tilrettelegge for best mulig ledningsnett

 • Dimensjonering og sikring av vannkvalitet i høydebasseng

 • Beredskap

 • Drift, rehabilitering og utskifting av va anlegg

 • Lekkasjer og lekkasjesøking

 • Konkurransegrunnlag

 • Dialog og forhandlinger som anskaffelsesprosedyre

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Alle samlingene går på Teams fra kl 09.00 - 11.20. Det er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne

Foreleser - Asle Ræder

Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma

Ingen eksamen eller avsluttende prøve

Deltakeravgift kr 6300,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.