AOF.no

Stillasbyggerfaget -teori til fagbrev-bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien

Kurs ID: 502606

Oppstart

mandag 5. juni 2023

Slutter

mandag 20. november 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 12. juni 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien til stilasbyggerfaget.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. For deg som jobber i denne bransjen er kurset gratis og du vil få tilsendt materiell/bøker etter oppstart.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

nb! Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en dag i uken( mandager) fra 08:00-12:00

Vår kursholder har lang og god erfaring fra faget.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til stillasbygger.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Stillasbyggerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Byggmontasje og stillasbygg og Vg3 Stillasbyggerfaget (hovedområde). 

Hovedområder i stillasbyggerfaget er:

Stillas for bygg og anlegg

Hovedområdet handler om bygging av stillas og arbeidsplattformer for byggenæringen. Det omfatter også stillastildekking. Beregninger av forankringer og trykk i bakken står sentralt. Hovedområdet omfatter planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring. Bruk av verktøy, materialer og sikring av arbeidet i høyden inngår. Kildesortering og håndtering av avfall inngår også.

Stillas for industri og offshore

Hovedområdet handler om stillasbygging for industri og offshore. Det omfatter også bygging av frittstående og fritthengende stillas og systemstillas. Styrkeberegninger, rigging, stropping og dirigering av kran inngår også. Sikkert arbeid i høyden og tilkomstteknikk står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om helse, miljø og sikkerhet ved arbeid med stillas. Kunnskap om ulike stillastyper, rør og koblinger og oppheng inngår også. Videre omfatter det yrkesetikk, fagets historie og plass i samfunnet. I hovedområdet inngår også tegning og arbeidsbeskrivelser.

https://www.udir.no/kl06/STI3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Læringsmål etter Vg3:

Stillas for bygg og anlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet

 • montere ulike typer stillas for bygg og anlegg

 • beregne vindkrefter og dimensjonere for tildekket og udekket stillas

 • velge egnede materialer og verktøy

 • beregne og dokumentere hvilke belastninger stillaset kan utsettes for

 • bruke ulike teknikker for sikring av arbeid i høyden

 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for montering av stillas

 • utføre kildesortering og håndtering av avfall etter gjeldende regelverk

Stillas for industri og offshore

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • montere frittstående og fritthengende stillas og systemstillas for industri og offshore

 • beregne dimensjonering av hengestillas

 • håndtere hydrauliske arbeidsplattformer

 • rigge, stroppe og dirigere kraner

 • utføre tilkomst ved klatring, taubytte og kameratredning

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet

 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

 • lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser

 • gjøre rede for ulike stillastyper

 • gjøre rede for bruk av rør og koblinger ved montering av stillas

 • gjøre rede for ulike typer oppheng

 • drøfte yrkesetiske retningslinjer

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Eksamen er skriftlig. 

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune. Ved bestått teorieksamen kan du melde deg opp til selve fagprøven.

0kr

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. For deg som jobber i denne bransjen er kurset gratis og du vil få tilsendt materiell/bøker etter oppstart.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.