AOF.no

Spansk oppfriskning

Dette er et kurs for deg som har vært igjennom nybegynnerkursene og trenger en oppfriskning i grammatikk og muntlig kommunikasjon. Det er også et kurs for deg som ikke har vært på kurs men kan noe spansk fra tidligere.

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

18.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å tilegne seg grunnleggende spansk- kanskje skal du på ferie til et spansktalende land. 

Dette er et oppfriskningskurs på lavt nivå. Spanskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reisesammenheng. Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk. I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen. Helt grunnleggende Spansk basert på de som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reise sammenheng. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. 

Noe kjennskap til spansk grammatikk og muntlig kommunikasjon

Dette er oppfriskningskurs i spansk for deg som kan noe grammatikk og muntlig kommunikasjon på et nybegynner nivå.
Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land.
Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk.
I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen.Helt grunnleggende Spansk basert på de som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reise sammenheng.
Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk. 

Lytteforståelse:
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig. 

Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger. 

Føre en samtale:
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. 

Uttrykke seg muntlig:
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner. 

Uttrykke seg skriftlig:
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. 

Vokabular:
Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer. 

 

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale. 

Ingen eksamen

Deltaker betaler

Interessert i noen av disse?