AOF.no

Spansk nybegynner trinn 2

Kurs ID: 500070

Oppstart

mandag 30. januar 2023

Slutter

mandag 27. mars 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 30. januar 2023

Pris

2690,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

FREDRIKSTAD

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er for deg som kan litt spansk fra før, enten du er selvlært eller har deltatt på tidligere kurs. Du skal lære å utvide ordforrådet, og å delta i en samtale på en enkel måte. I tillegg lærere du mer om spansk kultur.

Dette trinnet er beregnet på deg som har enkle forkunnskaper innen spansk. Undervisningen vil være aktiv og kommunikativ, og fokusere på mer flyt i språket.

Kurset er for dem som kan litt spansk fra før, enten som selvlært eller deltatt på tidligere kurs. Kan du noen ord og fraser på spansk, og ønsker å utvide ordforrådet, delta i en samtale på en enkel måte , stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner? Du lærer å bruke vanlige uttrykk og enkle setninger som gjelder konkrete situasjoner (presentere deg, forklare hva du gjør, spørre og svare på spørsmål om deg som person). Ved fullført kurs vil du kunne kommunisere på en enkel måte når man snakker langsomt og tydelig

Enkle forkunnskaper innen spansk 

Kurset er for dem som kan litt spansk fra før, enten som selvlært eller deltatt på tidligere kurs.
Kan du noen ord og fraser på spansk, og ønsker å utvide ordforrådet, delta i en samtale på en enkel måte , stille
og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner?
Du lærer å bruke vanlige uttrykk og enkle setninger som gjelder konkrete situasjoner (presentere deg,
forklare hva du gjør, spørre og svare på spørsmål om deg som person). Ved fullført kurs vil du kunne
kommunisere på en enkel måte når man snakker langsomt og tydelig.

Kurset vil ha hovedfokus på muntlige samtale og muntlige ferdigheter.

Kommunikative mål :
Beskrive mennesker: snakke og spørre om det man liker / ikke liker: snakke om familien: fortelle om dagliglivet: spørre og fortelle om tidspunkter, datoer o.l.: bestille på en kafé: forstå en meny: snakke om mat og matvarer: tilby mat og drikke: beskrive byer: spørre og fortelle om veien: snakke om byer/steder.

Grammatikk:
Eiendomspronomen, presens: uregelmessige verb, refleksive verb, klokka, ukedagene, månedene, ord som uttryker ubestemt mengde.

I tillegg til vanlig tavleundervisning vil det kunne foregå en del samtale, dialoger, lytteøvelser og rollespill/gruppeøvinger.

Ingen eksamen

Kursavgift. deltaker betaler selv for kurset.

Viken

FREDRIKSTAD

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.