AOF.no

Spansk nybegynner trinn 1

Kurs ID: 500097

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 5. desember 2022

Tidsrom

Kl.18:00 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 17. oktober 2022

Pris

2690,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er helt grunnleggende Spanskkurs for voksne. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel spansk. I tillegg vil du lære en del om den spanske kulturen.

Hovedvekten i dette kurset er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Spanskkursets innhold:

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

I undervisningen bruker vi boka Caminos 1. Boka inneholder både tekstbok og arbeidsbok.

Deg som ønsker å lære spansk

Ingen forkunnskaper

Dette er helt grunnleggende Spanskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks.
turisme eller reisesammenheng.
Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land.
Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk.
I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen.Helt grunnleggende Spansk basert på de som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reise sammenheng.
Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk. 

Lytteforståelse:
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig. 

Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger. 

Føre en samtale:
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. 

Uttrykke seg muntlig:
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner. 

Uttrykke seg skriftlig:
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. 

Vokabular:
Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer. 

 

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale. 

Ingen eksamen

Kurspris. Deltakeren betaler selv for kurset.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.