AOF.no

Spansk nybegynner trinn 1

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land.
Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel spansk.
I tillegg vil du lære en del om den spanske kulturen.

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

19.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 900,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å lære seg grunnleggende spansk. Kanskje skal du på ferie til et spansktalende land?

Dette er et grunnleggende spanskkurs ment for deg som ønsker å beherske språket muntlig i for eksempel turisme- eller reisesammenheng. Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk. I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Ønsker du å gjøre deg forstått på spansk i reise- eller feriesammenheng?

Dette er et helt grunnleggende spanskkurs som tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd.
Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk. I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen.

Generelt
Hovedvekten av undervisningen er arbeid med ord og uttrykk for å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtale.

Lytteforståelse
Deltakeren vil kunne forstå vanlige ord og enkle setninger om seg selv, familien sin og nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger. 

Føre en samtale
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe med å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. 

Uttrykke seg muntlig
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hen bor og mennesker hen kjenner. 

Uttrykke seg skriftlig
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel fra en ferie. Hen vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. 

Vokabular
Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, forsterke vokabularet og styrke språkstrukturene. 

Du vil lære grunnleggende grammatikk og uttale gjennom praktiske, muntlige og skriftlige øvelser.

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Du må ha tilgang til egen PC.

Ingen eksamen

Deltaker betaler selv for deltakeravgift

Interessert i noen av disse?