AOF.no

Spansk nybeg. trinn 2

Kurs ID: 500667

Oppstart

mandag 28. november 2022

Slutter

mandag 23. januar 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 28. november 2022

Pris

2690,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

MOSS

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er for deg som kan litt spansk fra før, enten du er selvlært eller har deltatt på tidligere kurs. Du skal lære å utvide ordforrådet, og å delta i en samtale på en enkel måte. I tillegg lærere du mer om spansk kultur.

Du lærer å bruke vanlige uttrykk og enkle setninger som gjelder konkrete situasjoner som: å presentere deg, forklare hva du gjør, spørre og svare på spørsmål om deg som person. Kurset vil ha hovedfokus på muntlige samtale og muntlige ferdigheter.

Vi fortsetter i boken Caminos

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å tilegne seg grunnleggende spansk- kanskje skal du på ferie til et spansktalende land. 

Dette er helt grunnleggende Spanskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reisesammenheng. Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk. I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen. Helt grunnleggende Spansk basert på de som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reise sammenheng. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. 

Gjennomført nybegynnerkurs eller tilsvarende.

Dette er helt grunnleggende Spanskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks.
turisme eller reisesammenheng.
Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land.
Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk.
I tillegg vil du også lære en del om den spanske kulturen.Helt grunnleggende Spansk basert på de som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reise sammenheng.
Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk. 

Lytteforståelse:
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig. 

Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger. 

Føre en samtale:
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. 

Uttrykke seg muntlig:
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner. 

Uttrykke seg skriftlig:
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. 

Vokabular:
Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer. 

 

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale. 

Ingen

Deltakeren betaler selv for kurset

Viken

MOSS

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.