AOF.no

Sosiale medier – et gode for alle eller noe for enkelte…? Digitalt kurs. 1. februar 2023

Kurs ID: 502121

Oppstart

onsdag 1. februar 2023

Slutter

onsdag 1. februar 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 27. januar 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan inkludere mennesker med utviklingshemming i det digitale samfunn?

Vi lever i et såkalt informasjonssamfunn der vi omgir oss med informasjons- og kommunikasjonsteknologi mye av hverdagen, f.eks Facebook, Twitter og Youtube. Denne danner den elektroniske virkeligheten som svært mange normaltfungerende barn, ungdom og voksne håndterer med den største selvfølgelighet.

Vi kommuniserer med hverandre på kryss og tvers av medier fra soloppgang til midt på natten. ….gjerne midt på natten også.

Har alle det slik, er alle med? - neppe....!

Det finnes utallige fordeler ved hensiktsmessig bruk av IKT, men også forhold som kan vurderes som uheldig og truende.

Dette gjelder f.eks reklame, innhold som ikke er tilpasset personens kognitive nivå, vold og annet som kan oppfattes som skremmende eller gi feil bilde av et fenomen som ikke samsvarer med virkeligheten.

Det kan også handle om kontaktetablering med mennesker som ikke har gode hensikter.

Både foreldre og lærere beskriver en virkelighet der ungdom med utviklingshemning er svært dyktige brukere av IKT, og spesielt nettbrett og mobiltelefonen. De søker seg fram til innhold og har ofte «gode hjelpere» blant andre klassekamerater og venner.  

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse

Ansatte som yter tjenester til utviklingshemmede, omsorgs- og pedagogisk personell og personer som er i samhandling med personer med utviklingshemming.

Ansatte i ulike roller i det kommunale helsetjenestesystem, og i opplæringssektoren som barnehage/skole

Kurset vil også være nyttig og relevant for andre sentrale nærpersoner, foresatte og omsorgspersoner til mennesker med utviklingshemning, pårørende, hjelpeverger og støttekontakter.

-

Inkludering, ikke segregering - hvordan sikre at den nye hverdagsteknologien ikke skaper nye sosiale skillelinjer….?         

Kurset tar for seg følgende temaer, og vi ønsker deltakerne skal få økt kompetanse på; 

  • Utviklingshemning – hva innebærer det i praksis for eleven selv og nettverket

  • Presentasjon av anvendbar juss - hva er, og hva er ikke lov?

  • Sentral føring – Universell utforming (uu)

  • Personvern, nettvett og digital dømmekraft

  • Rammer og tilretteleggingstiltak i det daglige – også søvnhygiene

  • IKT i undervisning

  • Etiske dilemmaer for ansatte i daglig samhandling med utviklingshemmede og nærpersoner

  • Forberedelse for arbeidsliv – hva er arbeidsliv, og hvordan utnytte potensiale for økt inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet?

  • Pårørende arbeid

Belyse sentrale perspektiver for å etablere forståelse for, og inkludering av mennesker med utviklingshemming i det digitale samfunn.

Digitalt kurs, 1. februar 2023 - 12:00-16:00

Forelesningen vil være praktisk rettet, og skal gi kursdeltagerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Det vil være god mulighet for dialog med kursholder.

Kurset har ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 27.01.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.