AOF.no

Smitteforståelse og smitterenhold

Kurs ID: 502820

Oppstart

torsdag 25. mai 2023

Slutter

torsdag 25. mai 2023

Tidsrom

Kl.13:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 22. mai 2023

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset gjennomføres som et totimers digitalt kurs med god anledning til å stille spørsmål underveis. Det vil bli lagt vekt på klar og tydelig gjennomgang, hvor kursholder snakker rolig og tar hensyn til at også de som ikke har norsk som førstespråk skal forstå og kan følge kurset.

Foreleser - Siriann Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser. 

Renholdere med og uten fagbrev, renholdsledere.

Ingen krav til forkunnskaper.

Smitteforståelse:

            Mikroorganismenes liv

            Unngå smitteoverføring

 

Hygienisk renhold:

            Rent utstyr

            Riktige metoder

 

Utføre smitterenhold:

            Beskyttelse

            Utstyr

            Desinfisering

 

Hva er forskjellene på:

            Rengjøring

            Desinfisering

            Sterilisering

Kursdeltakeren vil få økt kompetanse innenfor fagfeltet samt nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. 

Teams. Vi sender ut invitasjon til Teamsmøte noen dager før kurset, og kurspresentasjonen som skal gjennomgås vil ligge vedlagt.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve. Kursbevis sendes til de som ønsker det.

Deltakeravgift kr 1 290

Avmeldingsfrist: 22.05.2023

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.