AOF.no

Skolesekretærkonferansen 2022

Kurs ID: 500908

Oppstart

mandag 31. oktober 2022

Slutter

tirsdag 1. november 2022

Tidsrom

Kl.08:30 - 14:00

Påmeldingsfrist

fredag 30. september 2022

Pris

5900,-

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Scandic Park Sandefjord

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Konferansen vil være en møteplass for fag, energi, inspirasjon, nettverksbygging, refleksjon over egen rolle, mye latter og en god opplevelse.

Skolesekretærer

Ingen krav til forkunnskaper.

Program Mandag 31.10.2022

kl. 08:30 – 09:15 Registrering og Velkommen!

kl. 09:15 – 10:00 Aktuelt lovverk for merkantilt ansatte i skolen

kl. 10:00 – 10:15 Pause med bevertning

kl. 10:15 – 12:30 Lovverk fortsetter, pauser etter behov

kl. 12:30 – 13:30 Hotellets store lunsjbuffet

kl. 13:30 – 14:15 Jobb smartere i Outlook

kl. 14:15 – 14:30 Pause med bevertning

kl. 14:30 – 16:30 Outlook, Notebook

kl. 19:15 Vi møtes i lobbyen for aperitiff

kl. 19:30 Felles konferansemiddag etterfulgt av underholdning

Program Tirsdag 01.11.2022

kl. 09:00 – 09:50 Pensjon – gode råd og tips

kl. 10:00 – 13:00 Det er meg det kommer an på!

kl. 13:00 – 14:00 Lunsj og avreise

Begge dager:

kl. 09:00 – 11:00 Morning Break – pausebuffet

kl. 14:00 – 16:00 Afternoon Taste Break – pausebuffet

I 2021 hadde vi rekordmange deltakere på konferansen. Nå er vi spente på om like mange ønsker å komme også i år! Det blir to dager med spennende program og dyktige foredragsholdere – gled deg!

Hvor: Scandic Park Hotel Sandefjord


Underholdning!

Stand up-komiker og musiker Jan-André Olsen

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Konferanseavgift

  • Dagdeltakelse kr 5900,-

inkluderer kurskompendium, pausebevertning og lunsj begge dager.

  • Helpensjon kr 7100,-

inkluderer kurskompendium, pausebevertning og lunsj begge dager. I tillegg aperitif, felles middag og overnatting med frokost.

  • Helpensjon med tilknytningsdøgn kr 8100,-

som over, men inkl middag/overnatting fra kvelden før konferansen.

  • Rabatt kr 500,-

pr person ved påmelding av tre eller flere fra samme arbeidsplass!

Vestfold og Telemark

Scandic Park Sandefjord

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.