AOF.no

Sjømathygiene – nettkurs – bransjeprogram

Kurs ID: 501537

Oppstart

tirsdag 14. juni 2022

Slutter

lørdag 31. desember 2022

Påmeldingsfrist

lørdag 31. desember 2022

Timeantall

Totalt: 5

Timer online: 5

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Jonny Birkeland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra bransjeprogrammet. Målgruppen er de som jobber med sjømat.

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften og lisens dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge.

Ingen krav til forkunnskaper.

  • Stoffet egner seg for alle som jobber i sjømatindustrien, og som oppslagsverk for bransjen. Kurset kan deles opp, og tas når det passer og så ofte en vil.

  • Dette kurset skal kunne bidra til å sikre nødvendig teoretisk kunnskap om grunnleggende hygiene i en sjømatbedrift. Kurset er et selvinstruerende nettkurs og man får en motiverende, rimelig og miljøvennlig opplæring via internett. Kurset inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver, tester og eksamen.

  • E-læringskurset finnes i norsk, engelsk og russisk versjon.
    I tillegg kan eksamen også tas på latvisk, litauisk, polsk og russisk.

Innhold:

Introduksjon sjømatproduksjon
formål
målgruppe
om kurset og bruken av dette

Hygiene i sjømatproduksjonen
trygg mat
aktuelle farer
smittestoffer
kjemiske stoffer
fremmedlegemer
forurensing

Produksjonshygiene
ren sone og uren sone
produksjonslokaler
produksjonsflyt
persontrafikk og sluser
renhold, vask og desinfeksjon
avfall
skadedyr
besøkende

Personlig hygiene
viktige punkter for personlig hygiene
arbeidsantrekk og verneutstyr
håndhygiene
sår og rifter
mistanke om sykdom
utenlandsreiser

Utstyrshygiene
typer utstyr
personlig utstyr
produksjonslinjer
maskiner
annet utstyr

Regelverk og standarder
regelverk
internkontroll
HACCP – kontroll med kritiske styringspunkter
mattilsynet
private standarder

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha hevet sin teoretiske kompetanse på ulike typer hygiene ved produksjon av sjømat, og relevant lovverk for utførelse av arbeid i sjømatbedrifter.

Kurset er et selvinstruerende nettkurs og man får en motiverende, rimelig og miljøvennlig opplæring via Internett. Kurset inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver, tester og eksamen. Stoffet egner seg for alle som jobber i sjømatindustrien, og som oppslagsverk for bransjen. Kurset kan deles opp, og tas når det passer og så ofte en vil.
Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

E-læringskurset finnes i norsk, engelsk og russisk versjon.
I tillegg kan eksamen også tas på latvisk, litauisk, polsk og russisk.

Ingen eksamen.

Gratis. Kursavgiften og lisens dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge.

Nettkurs

Kontakt

Jonny Birkeland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.