AOF.no

SFO: Lekens plass i rammeplan for SFO

Kurs ID: 502393

Oppstart

onsdag 8. mars 2023

Slutter

onsdag 8. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:30 - 19:30

Påmeldingsfrist

torsdag 2. mars 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Leken skal ha stor plass i skolefritidsordningen og barna skal ha tid og rom til lek hver dag. 

Alle barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i lek med venner og oppleve mestring. 
 
Hva innebærer lek i SFO/AKS, og hvordan opptrer vi voksne som ansvarlige tilretteleggere i møte med lekende barn? 
 

Kursinnhold: 

  • Rom og korridorer – rom for lek, eller konflikter? 

  • Fra sofakos og perling til magisk lek – hva kjennetegner de voksne?  

  • Aktiviteter og lek er ikke det samme – og leken er viktigst! 

  • Lek – slåssing – lekeslåssing – hva er hva?  

  • Hvor er guttas plass i leken? 

  • Samarbeid i personalet – undervisningsdel og fritidsdel, med fokus på barn som trenger ekstra støtte   

 

Kursholder: Terje Melaas er barnehagelærer med mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og har mange års erfaring fra arbeid i barnehage. Terje har de siste årene undervist og forsket ved USN, om lek og de voksnes rolle. Han har også jobbet mye direkte mot barnehager og skolefritidsordninger med kurs og veiledning, til beste for barnas lekemiljø.   

Terje har skrevet flere bøker: “Improvisasjonsblikk i barnehagen”, “Kampen om leken”, “Blikk for lek i barnehagen” og «Se meg, jeg vil leke!»  
Terje er en engasjert og humoristisk kursholder, og en av Norges ledende eksperter på lek!  

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle som jobber i SFO/AKS.

 Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Pris kr. 990,-.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Liv Odner

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.