AOF.no

Sertifisering for offentlige anskaffelser – SOA Basis/SOA Bærekraft

Kurs ID: 502054

Oppstart

tirsdag 7. mars 2023

Slutter

onsdag 8. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

mandag 6. februar 2023

Pris

11100,-

Timeantall

Totalt: 19

Timer med foreleser: 19

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenn-heten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig. Min far lærte meg tidlig at én milliard tilsvarer kroner 114 155,25 per time 24 timer i døgnet i ett helt år. For å sette dette i et større perspektiv, kjøper det offentlige varer og tjenester for kroner 1 141 552,- hvert eneste minutt gjennom hele året.

Foreleser - Tom Erik Moe

MA(Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen.   

Har erfaring fra både lokalt og internasjonalt næringsarbeid, veile-der innen frivillig/ tvungen forvaltning i NAV, autorisert finansiell rådgiver og som foreleser for Folkeuniversitetet i 17 år.  

Har vært prosjektleder for både lokale, regionale og internasjonale prosjekter. Er også forfatter av flere bøker, samt tidligere redaktør for finansleksikon.no. Gir ut fagboken «offentlige og bærekraftige anskaffelser» på kommuneforlaget. Denne boken inkluderes som faglitteratur på kursene fra 2023.  

Arbeider i dag som senior kompetanserådgiver for Fagakademiet AOF

Kurset er tilpasset alle som på en eller annen måte har budsjettansvar, enten det er som avdelingsleder, enhetsleder, økonomiansvarlig eller ledergruppe. Kursinnholdet er tilrettelagt for kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og inter- / kommunalt eide foretak.

Det er ikke krav om forkunnskap for å delta på kurset. Ettersom kurset er delt inn i to deler, gir det kursdeltakerne en grundig innsikt i et omfattende tema.

 • Begynnelsen som omhandler forberedelsesfasen til et offentlig innkjøp.

 • Finne gode leverandører - om hvordan man orienterer seg i markedet og utformer konkurransedokumentasjon.

 • Gjennomføre konkurransen - om den praktiske gjennomføringen av konkurransen.

 • Evaluere innkomne tilbud - om hvordan en skiller klinten fra hveten i en offentlig konkurranse

 • Forhandle og inngå kontrakt - om hva det kan og ikke kan forhandles om før kontrakt signeres. Herunder hva en gjør dersom det kommer klage på avgjørelsen.

 • Oppfølging av inngåtte avtaler - om dine plikter som oppdragsgiver i en kontraktsperiode

 • SOA Bærekraft - om hvordan en kan etterleve FNs bærekrafts mål

 • Innovative anskaffelser - om hvordan en planlegger smarte innkjøp.

Kurset gjør deg i stand til å forstå prinsippene i offentlig innkjøp og hvordan du kan bidra til en helhetlig innkjøpspolitikk for din arbeidsgiver. Om kunnskapen om faget på tvers av egen organisasjon resulterer i at det spares 10% på offentlige innkjøp, tilsvarer dette hele 60 milliarder i året, eller 114 155 i minuttet.

Kursplanen følger kompetansemålene til SOA Basis og SOA Bærekraft

Kurset starter med 2 dagers fysisk samling på Seljord hotell 7-8. mars 2023 (09.00 - 15.30)

 • Følges opp etter én måned med 2 ganger 3 timer på Teams

 • I tillegg får alle kursdeltakere tilgang til temavideoer på utvalgte deler av fagstoffet.

 • Inkludert i kursprisen er den nye boken «Offentlige og bærekraftige anskaffelser», som kommer ut høsten 2023 på Kommuneforlaget.

Dag 1

09.00 – 09.45

 • Anskaffelsesregelverket

 • Historien bak regelverket

 • Hva skal anskaffes?

 • Ytelse- og funksjonskrav

 • Tekniske spesifikasjoner

10.00 – 10.45

 • Kombinasjon av ytelse- og funksjonskrav og tekniske løsninger

 • Forbud mot bestemte løsninger

 • Dokumentasjon av kravspesifikasjon

11.00 – 11.45

 • Kontraktsverdi

 • Livsykluskostnader

 • Behovsbeskrivelsen

11.45 – 13.00     Lunsj

13.00 – 13.45

 • Markedsundersøkelser

 • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

 • Kravspesifikasjon og kontraktsvilkår

14.00 – 14.45

 • Gruppeoppgave

 • Behov- og formålsbeskrivelse – hvordan definere innkjøp for en hel kommune nå og i fremtiden.

15.00 – 15.30

 • Testgjennomføring dag 1

 • Oppsummering.

 

 

Dag 2

09.00 – 09.45

 • Hva svikter og hvorfor svikter det i behovs- og formålsbeskrivelsen

 • Ulike prosedyrer for konkurranse

 • Hva er gode måleindikatorer?

 • Hvordan identifisere risiko

 • Lag en god tidsplan for konkurransen

10.00 – 10.45

 • Hva er en spesifikasjon

 • Rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordning

 • Hva, hvor og når skal det publiseres

 • CPV kode

 • Prisreguleringsklausul

11.00 – 11.45

 • Hvordan evaluere tilbud

 • Avvise tilbud eller leverandører

 • Etterkontroll av ESPD

 • Avlyse konkurransen

 • Hvordan evaluere bistand- og oppdragskontrakt

 • Hvilke dokumenter kan ettersendes

11.45 – 13.00     Lunsj

13.00 – 13.45

 • Gruppeoppgave

 • Evaluere kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier

14.00 – 14.45

 • Hva kan og ikke kan det forhandles om?

 • Hvordan begrunne valg av leverandør

 • Karensperiode og vedståelsesfrist

 • Klageadgangen (KOFA og domstolene)

 • Dekningskjøp

 • Avslutte kontrakten

15.00 – 15.45

 • Veien videre på Teams

 • Testgjennomføring dag 2

 • Oppsummering og avslutning av den fysiske samlingen.

 • Evaluering

Kan ta sertifisering gjennom Norsk Test

Kurspris pr deltaker kr 11.100,- inkl. lunsj to dager.

Sertifiseringstest ca kr 1 800,- per test. Dette betales direkte til Norsk Test.

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.