AOF.no

Sertifisering for offentlige anskaffelser – SOA Basis / SOA Bærekraft

Kurs ID: 503559

Oppstart

tirsdag 7. november 2023

Slutter

torsdag 30. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 31. oktober 2023

Pris

9600,-

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig.

Forelesere

Asle Ræder
Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.

Tom Erik Moe
MA(Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen.   

Har erfaring fra både lokalt og internasjonalt næringsarbeid, veile-der innen frivillig/ tvungen forvaltning i NAV, autorisert finansiell rådgiver og som foreleser for Folkeuniversitetet i 17 år.  

Har vært prosjektleder for både lokale, regionale og internasjonale prosjekter. Er også forfatter av flere bøker, samt tidligere redaktør for finansleksikon.no. 

Arbeider i dag som senior kompetanserådgiver for AOF.

Kurset er tilpasset alle som på en eller annen måte har budsjettansvar, enten det er som avdelingsleder, enhetsleder, økonomiansvarlig eller ledergruppe. Kursinnholdet er tilrettelagt for kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og inter- / kommunalt eide foretak.

Du trenger ikke være ansvarlig for innkjøpsfunksjonen for å delta på kurset.

Det er ikke krav om forkunnskap for å delta på kurset.

Begynnelsen – om hvordan regelverket er bygget opp, historien bak regelverket, grunnleggende prinsipper, terskelverdier, ytelse- og funksjonskrav, forbud mot bestemte løsninger mv.

 • Finne gode leverandører – om hvordan en kan foreta markedsundersøkelser, sette kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår og kravspesifikasjoner.

 • Gjennomføre konkurransen – om ulike prosedyrer for konkurranse, måleindikatorer, tidsskjema, rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger, publisering av anbudet, prisregulerigsklausuler mv.

 • Evaluere innkomne tilbud – om hvordan man evaluerer tilbud, avviser leverandører, kontrollerer ESPD-skjema, avlyse eller endre konkurransen mv.

 • Forhandle og inngå kontrakt – om hva det kan og ikke kan forhandles om, hvordan begrunne valg av leverandør, karensperioder og klagefrist, dekningskjøp mv.

 • Oppfølging av inngåtte avtaler – om lærlinger, antall ledd under hovedentreprisen, arbeidslivskriminalitet, avslutning av avtaler og prosjektdagbok.

 • Bærekraftige og innovative anskaffelser – om hvordan en kan definere bærekraft, FNs bærekraftsmål, nasjonale handlingsplaner, innovasjon, kontinuerlig forbedring, LUP, inkrementelle innovasjoner mv.

Kurset gjør deg i stand til å forstå prinsippene i offentlig innkjøp og hvordan du kan bidra til en helhetlig innkjøpspolitikk for din arbeidsgiver. Om kunnskapen om faget på tvers av egen organisasjon resulterer i at det spares 10% på offentlige innkjøp, tilsvarer dette hele 60 milliarder i året, eller 114 155 i minuttet.

Kursplanen følger kompetansemålene til SOA Basis og SOA Bærekraft

Kurset gjennomføres på teams kl 09.00 - 12.00 på følgende dager:

 • 7. november

 • 9. november

 • 14. november

 • 21. november

 • 28. november

 • 30. november

Kan ta sertifisering gjennom Norsk Test. Se https://www.norsktest-soa.no/

-

Digital undervisning

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.