AOF.no

Sertifisering for offentlige anskaffelser – SOA Basis/SOA Bærekraft

Kurs ID: 502449

Oppstart

tirsdag 28. februar 2023

Slutter

torsdag 30. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 11:20

Påmeldingsfrist

tirsdag 21. februar 2023

Pris

9600,-

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig. Min far lærte meg tidlig at én milliard tilsvarer kroner 114 155,25 per time 24 timer i døgnet i ett helt år. For å sette dette i et større perspektiv, kjøper det offentlige varer og tjenester for kroner 1 141 552,- hvert eneste minutt gjennom hele året.

Foreleser - Tom Erik Moe

MA(Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen.   

Har erfaring fra både lokalt og internasjonalt næringsarbeid, veile-der innen frivillig/ tvungen forvaltning i NAV, autorisert finansiell rådgiver og som foreleser for Folkeuniversitetet i 17 år.  

Har vært prosjektleder for både lokale, regionale og internasjonale prosjekter. Er også forfatter av flere bøker, samt tidligere redaktør for finansleksikon.no. Gir ut fagboken «offentlige og bærekraftige anskaffelser» på kommuneforlaget. Denne boken inkluderes som faglitteratur på kursene fra 2023.  

Arbeider i dag som senior kompetanserådgiver for Fagakademiet AOF

Kurset er tilpasset alle som på en eller annen måte har budsjettansvar, enten det er som avdelingsleder, enhetsleder, økonomiansvarlig eller ledergruppe. Kursinnholdet er tilrettelagt for kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og inter- / kommunalt eide foretak.

Det er ikke krav om forkunnskap for å delta på kurset.

  • Begynnelsen som omhandler forberedelsesfasen til et offentlig innkjøp.

  • Finne gode leverandører - om hvordan man orienterer seg i markedet og utformer konkurransedokumentasjon.

  • Gjennomføre konkurransen - om den praktiske gjennomføringen av konkurransen.

  • Evaluere innkomne tilbud - om hvordan en skiller klinten fra hveten i en offentlig konkurranse

  • Forhandle og inngå kontrakt - om hva det kan og ikke kan forhandles om før kontrakt signeres. Herunder hva en gjør dersom det kommer klage på avgjørelsen.

  • Oppfølging av inngåtte avtaler - om dine plikter som oppdragsgiver i en kontraktsperiode

  • SOA Bærekraft - om hvordan en kan etterleve FNs bærekrafts mål

  • Innovative anskaffelser - om hvordan en planlegger smarte innkjøp.

Kurset gjør deg i stand til å forstå prinsippene i offentlig innkjøp og hvordan du kan bidra til en helhetlig innkjøpspolitikk for din arbeidsgiver. Om kunnskapen om faget på tvers av egen organisasjon resulterer i at det spares 10% på offentlige innkjøp, tilsvarer dette hele 60 milliarder i året, eller 114 155 i minuttet.

Kursplanen følger kompetansemålene til SOA Basis og SOA Bærekraft

Kurset gjennomføres på teams kl 09.00 - 11.20 på følgende dager:

Tirsdag 28. februar

Torsdag 2. mars

Tirsdag 7. mars

Tirsdag 21. mars

Torsdag 23. mars

Torsdag 30. mars

Kan ta sertifisering gjennom Norsk Test

Kurspris pr deltaker er kr 9300,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.