AOF.no

Salgsfaget – Bransjeprogram – Virtuelt

Kurs ID: 500181

Oppstart

tirsdag 18. januar 2022

Slutter

tirsdag 10. mai 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

fredag 31. desember 2021

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til salgsmedarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Salgsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Salgsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 


Hovedområder i Vg3 Salgsfaget er:

Salgsforberedelse: Hovedområdet omfatter det å samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer. 

 

Salg og oppfølging: Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter. 

https://www.udir.no/kl06/SLG3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen salgsfaget.

Kompetansemål etter Vg3

Salgsforberedelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for egen bransje, bedriftens organisering, personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser

 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer

 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk

 • markedsføre og tilby produkter til kunder i ulike markeder

 • bruke systemer og rutiner for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll

 • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter

 • beregne priser og utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet

 • vurdere hvordan inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet

 • avdekke svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn

 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter


Salg og oppfølging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • vurdere, velge og bruke salgsmetoder tilpasset markeder, kundegrupper og salgssituasjoner

 • informere om kundens rettigheter ved kjøp av produkter og tjenester

 • planlegge og bruke bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet

 • yte service i salgssituasjoner

 • gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov

 • planlegge og gjennomføre salg og mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner

 • håndtere penger og dokumenter ved kontant- og kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk

 • beregne og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester

 • vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgs- og markedsaktivitet

 • behandle klager og reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen arrangeres fredag 27.mai 2022

Kurs og lærebok dekkes av Kompetanse Norge

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.