AOF.no

Salg- og reiselivsskolen – Haugesund – 2023-2024

Kurs ID: 501007

Oppstart

tirsdag 12. september 2023

Slutter

tirsdag 18. juni 2024

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

tirsdag 12. september 2023

Pris

66900,-

Timeantall

Totalt: 500

Timer med foreleser: 500

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

HAUGESUND

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Flere bransjer rapporterer om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Samtidig er det flere som står utenfor arbeidslivet, eller som ønsker en ny karrierevei. For å møte bransjenes behov for kvalifisert arbeidskraft, trenger du en grunnkompetanse som gir deg et grunnlag til å søke de ledige jobbene.

Hensikten med våre dagtidstilbud er å gi deg den grunnkompetansen og erfaringen som kreves inn i en ny bransje. Våre tilbud kan være akkurat det som bringer deg ett steg nærmere en jobb. Kontakt oss i dag!

Dagskolene går over ett skoleår på dagtid og veksler mellom teori og praksis. Etter endt opplæring har du både fullført teoretiske opplæringen som gir deg god grunnkompetanse, gått opp til eksamen på videregående nivå, fått relevant arbeidserfaring og fått vist deg frem for en potensiell arbeidsgiver.

Du har startet på veien mot et fagbrev innenfor ditt nye yrke og kan søke ledige jobber. Alt dette på kun ett år!

Er du arbeidsledig, permittert, må ha omskoleringer eller klar for et nytt yrke? Er drømmen og ønsket en jobb innenfor salg og reiseliv?

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset.

Salg og Reiseliv Vg3

 • Salgsfaget

 • Reiselivsfaget

Fellesmodul - 1 uke:

 • Opplæring i digitale program

 • Studieteknikk - læren om å lære

 • Læreplanarbeid

 • Oppgaveskriving

Velg et yrke!

Teoretisk yrkesopplæring - 15 uker:

 • Yrkesteori

 • Yrkesfaglig fordypningsarbeid - forberedelse til praksis

 • Eksamenstrening

Arbeidspraksis - 20 uker:

 • Opplæring ute i bedrift innenfor valgte yrke

 • Faglærer vil ha oppfølging ute i bedrift

Undervisning foregår på AOF Vestlandet - Agders kurssenter, kl. 09:00 - 15:00

Praksisperiodene vil foregå ute i bedrift og følger ordinær arbeidstid

Skoleåret veksler mellom undervisning og opplæring i praksis

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Kr. 66 900,- inkl. materiell og eksamensavgift

Opplæringen er godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for Utdanning. Er du fagorganisert og har vært det i minst ett år kan du ha mulighet til å søke stipend også der. Snakk med den tillitsvalgte rundt dine muligheter.

Er du tilmeldt NAV må du avklare med din veileder, før du melder deg på denne opplæringen.

Rogaland

HAUGESUND

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.