AOF.no

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, digitalt kurs

Kurs ID: 502085

Oppstart

tirsdag 31. januar 2023

Slutter

tirsdag 31. januar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 24. januar 2023

Pris

1890,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

– en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling

Foreleser: Advokat Kurt Bjørnnes

Bjørnnes er advokat MNA og har egen praksis i  Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt  undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet Fagakademiet AOF. 

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Ingen krav til forkunnskaper.

Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis. Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk

  • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift

  • Partsbegrepet

  • Habilitetsreglene

  • Taushetspliktsreglene

  • Vedtaksutforming, begrunnelse og klage

  • Litt om forslag til ny forvaltningslov etter NOU 5/2019


Kurset gjennomføres på fire timer inkl korte pauser.

Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningslovens hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving

Virtuelt klasserom - teams

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift, kr. 1.890,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.