AOF.no

Resepsjonsfaget Vg3 – Virtuelt – BP 22/23

Kurs ID: 501687

Oppstart

torsdag 29. september 2022

Slutter

torsdag 8. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 27. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Resepsjonsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder. Faget skal fremme kompetanse om vertskapsrollen og det helhetlige reiselivsproduktet som inkluderer transport, formidling, overnatting, servering og aktiviteter.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i resepsjonsfaget.

Ta kontakt hvis du trenger rådgivning.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Ettersom vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK06, må du gå opp til fagprøven innen 31.12.2025. Det blir derfor prioritert opptak på de som har minst 3-4 års erfaring.

Hovedområder i resepsjonsfaget:

Vertskapsrollen

Hovedområdet omfatter gjestehåndtering i resepsjoner og formidling av serviceleveranser i en virksomhet. Videre dreier det seg om situasjonstilpasset kommunikasjon og adferd. Vertskapsrollen omfatter formidling av produkt og tjenester som inkluderer lokale og regionale attraksjoner, lokalt næringsliv og transporttilbud. Regelverk og rutiner for trygghet under oppholdet hører med til hovedområdet.

Salg

Hovedområdet omfatter kommunikasjon og samhandling i resepsjonen med kunder, gjester og medarbeidere. Det omfatter salg, mersalg og gjensalg. Videre inkluderer det utforming av salgsbrev, utarbeidelse av kommunikasjonsmateriell, klagebehandling og presentasjon av serviceleveransen. Hovedområdet fokuserer på samarbeid med de eksterne salgskanalene tilknyttet virksomheten. Bruk av digitale reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i virksomheten hører med til hovedområdet.

Drift

Hovedområdet omfatter daglige gjøremål i en resepsjon. Her inngår driftssystemene i virksomheten, sikkerhetsrutiner, internkontrollrutiner og bruk av digitale verktøy. Hovedområdet omfatter også innhenting av og analyse av nøkkeltallene i virksomheten.

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.