AOF.no

Renholdskurs: Areal- og tidsberegninger og HMS

Kurs ID: 502831

Oppstart

torsdag 25. mai 2023

Slutter

torsdag 25. mai 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 11:30

Påmeldingsfrist

mandag 22. mai 2023

Pris

1500,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et viktig kurs for deg som ønsker å kunne medvirke i prosjekter, beregne areal og lage arbeidsplaner, og forstå økonomien bak renhold. Videre blir det en nyttig innføring i HMS for renholdere.

Foreleser - Siriann Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser. 

Kurset passer for renholdsledere, renholdere og byggdriftere.

Ingen krav til forkunnskaper.

Vurdere og planlegge renhold:

 • Medvirkning i planlegging av nybygg og ombygginger

 • Beregne areal

 • Hva påvirker renholdsbehovet?

Kalkulere renholdstid:

 • Vurdere renholdsbehov, sette frekvenser og nøkkeltall

 • Lage arbeidsplan og fordele arbeidet

 • Arbeidsbeskrivelser

 • Planlegge og dokumentere periodiske oppgaver

 • Renholdskostnader

HMS:

 • Hva sier Arbeidsmiljøloven?

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Håndtere og bruke kjemikalier på en forskriftsmessig måte

 • Sikkerhetsdatablad og verneutstyr

 • Bruke kroppen riktig i arbeid

 • Håndtere ulike typer avfall i samsvar med forskriftene

Kursdeltakeren vil få økt kompetanse innenfor fagfeltet samt nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. 

Kurset arrangeres på Teams. Vi sender ut invitasjon til Teamsmøte noen dager før kurset, og kurspresentasjonen som skal gjennomgås vil ligge vedlagt.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.